Kmetijstvo objavil

DELOVNA SKUPINA ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje se je na prvi seji sešla delovna skupina za pripravo Načrta za kakovost zunanjega zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik.

Glede na okoljsko problematiko v Zasavju je minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič, med prvimi nalogami v začetku svojega mandata dal pobudo za ustanovitev delovne skupine, ki bo temeljila na sodelovanju z občinami in gospodarstvom na tem območju. Sredi marca 2012 je potekal sestanek s predstavniki občin, kjer je bilo dogovorjeno, da se načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka izdela do poletja ter da občine v delovno skupino za pripravo Načrta za kakovost zunanjega zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik imenujejo svoje predstavnike.

Na današnji prvi seji delovne skupine so že sodelovali predstavniki občin, gospodarstva, Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Skupina se je seznanila z območjem preseganja z emisijami PM10 in viri onesnaževanja, ki bodo izhodišče za pripravo ukrepov in dosegla dogovor o načinu nadaljnjega dela.

Načrt ukrepov bodo delali na nivoju treh podskupin, glede na vire onesnaženja. Prva skupina bo delovala na ukrepih za zniževanje onesnaženja, ki ga povzroča promet. Načrt ukrepov bodo konkretizirali neposredno z občinami Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik. Druga skupina bo izdelala nabor možnih ukrepov na področju obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije (težišče bo zniževanje onesnaženja, ki ga povzročajo male kurilne naprave) in jih  konkretizirala neposredno v sodelovanju in koordinaciji z občinami. Tretja skupina pa bo delala na načrtu vseh ostalih možnih ukrepov, od ozaveščanja, do uvajanja dodatnih ukrepov v industriji. Vse tri podskupine začnejo delovali že v prihodnjem tednu oziroma najpozneje do konca tega meseca.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook