Kmetijstvo objavil

Desetim državam članicam EU dovoljeno predčasno izplačilo neposrednih plačil kmetom

Upravni
odbor Evropske unije (EU) za neposredna plačila je soglasno podprl
predlog komisije, da bi desetim državam članicam dovolili pričetek
izplačil neposrednih plačil kmetom za leto 2010 v višini do 50%, in
sicer od 16. oktobra dalje namesto od 1. decembra 2010. Države članice,
ki imajo dovoljenje so: Belgija, Francija, Grčija, Madžarska, Irska,
Italija, Latvija, Litva, Romunija in Španija. Finančna kriza in
posledično zmanjšanje dohodka kmetov, strožji pogoji za pridobitev
kreditov v kmetijskem sektorju, nihanje cen za nekatere kmetijske
proizvode in slabe vremenske razmere (suša, neurja, močne padavine s
poplavami, hladno in toplo vreme) so glavni elementi, ki so letos močno
prizadeli kmete. Da bi pomagali ublažiti težave zaradi teh okoliščin, se
komisiji zdi primerno, da te države prej kot običajno plačajo kmetom
predplačila v višini do 50% neposrednih plačil. Pred izplačilom
predplačil je vseeno potrebno izvesti preverjanje pogojev za
upravičenost. Komisija bo uradno odločitve sprejela v bližnji
prihodnosti.


Neposredna plačila

Reforma skupne kmetijske politike je leta 2003 uvedla nov sistem
neposrednih plačil, ki se imenuje shema enotnega plačila in po kateri
pomoč ni več odvisna od proizvodnje. Neposredna plačila, ki jih
prejemajo kmetje, omogočajo ravnotežje med zagotavljanjem cenejše
oziroma za trg sprejemljive cene kmetijskih pridelkov in pokritjem
proizvodnih stroškov, ki nastanejo pri pridelavi teh pridelkov. Namen
neposrednih plačil je dohodkovna podpora kmetom, ki spoštujejo standarde
varstva okolja, dobrega počutja živali, varnosti hrane in ohranjajo
zemljišča v dobrem stanju. Kmete spodbuja, da se odločajo na podlagi
tržnih razmer. Seznam teh ukrepov lahko najdete na spletni strani
proračuna EU v okviru naslova „Intervencije na kmetijskih trgih“. Države
članice se lahko pod nekaterimi omejenimi pogoji odločijo za zmanjšanje
pravic do plačil in neposredna plačila še naprej vežejo na proizvodnjo.

Tržni ukrepi
Za številne proizvode, kot so pšenica durum, stročnice, riž, oreški,
energetske rastline, škrobni krompir, mleko in mlečni izdelki, semena,
bombaž, tobak, oljčni nasadi in zrnate stročnice, so bile uvedene ali
ohranjene posebne sheme podpor. Trgovci in predelovalci so pod
nekaterimi pogoji upravičeni do izvoznih nadomestil ter subvencij za
predelavo in preoblikovanje.

Sredstva za razvoj podeželja
Sredstva za razvoj podeželja pomagajo krepiti konkurenčnost kmetijske
pridelave in gozdarstva, varovati okolje in ohranjati podeželje,
izboljšati kakovost življenja in povečati raznovrstnost podeželskega
gospodarstva. Pomagajo tudi razvijati lokalni pristop k razvoju
podeželja. V skladu s politiko razvoja podeželja 2007–2013 bo EU
prispevala več kot 96 milijard EUR k naložbam, ki jih bodo države
članice EU vložile v konkurenčnost na področju kmetijstva in gozdarstva,
varstvo okolja in podeželja, kakovost življenja in raznovrstnost
podeželskega gospodarstva. Četrto področje (Leader) uvaja možnosti
financiranja za lokalni pristop k razvoju podeželja.

Viri in več informacij:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/410.htm
http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/organiziranost/sektor_za_neposredna_placila/
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/index_sl.htm 

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook