Kmetijstvo objavil

Dodatna pomoč Evropske unije sektorju mleka in mlečnih izdelkov

Sektor pridelave mleka in mlečnih izdelkov se sooča z resno ekonomsko
situacijo že več let. Uvajanje mlečnih kvot in zniževanje pomoči kmetom v
tem sektorju je med kmeti v vseh državah članicah sprožalo močna
nasprotovanja, ki pa niso privedla do večjih sprememb. Od sredine leta
2008 pa se je ekonomsko stranje pridelovalcev mleka in mlečnih izdelkov
dramatično poslabševalo. Skokovit padec cen mleka in mlečnih izdelkov je
močno vplival na prihodek kmetov v mlečnem sektorju, kar je v mnogih
državah povzročilo demonstracije.

Komisija Evropske unije je razmere v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
nenehno spremljala in hitro prepoznala resnost problema ter se odločila
za aktivno politiko podpore oškodovanim kmetom. Razlog za dodatno
podporo temu sektorju je Evropska unija utemeljila s tem, da je sektor
mleka in mlečnih izdelkov še danes eden pomembnejših sektorjev v
Evropski uniji, saj ta sektor obstaja v prav vsaki državi članici.
Pridelava mleka je tudi danes najbolj razširjena panoga v mnogih regijah
Evropske unije; še posebno v regijah s posebno vrednostjo iz vidika
ohranjanja kulturne krajine, kot na primer v hribovskih in gorskih
področjih. Pridelava mleka in mlečnih izdelkov je veliko pripomogla k
gospodarskemu razvoju in razvoju novih delovnih mest na teh področij,
zato Evropska unija meni, da je sektor mleka in mlečnih izdelkov v
hribovskih in gorskih področjih potrebno ohranjati.

Komisija Evropske unije se je, z namenom izboljšanja položaja kmetov v
sektorju mleka in mlečnih izdelkov, že v začetku leta 2009 pričela
pogajanja z državami članicami. Državam članicam je predstavila svoj
predlog rešitve problemov sektorja mleka in mlečnih izdelkov. Konec leta
2009 so se pogajanja o predlogu zaključila, saj so 14. decembra 2009
države članice na glasovanju sprejele sporazum s Komisijo Evropske
unije, ki predvideva razdelitev dodatnih 30 milijonov evrov pomoči
kmetom v sektorju mleka in mlečnih izdelkov.

Dodatna sredstva iz Evropske unij bodo porazdeljena med državami
članicami glede na njihove mlečne kvote v obdobju od aprila 2008 do
marca 2009. Države članice bodo pomoči porazdelile naprej posameznim
kmetom, ki so preteklo poletje utrpeli resne posledice znižanja cen
mleka in mlečnih izdelkov in se zato soočajo z resnimi  likvidnostnimi
težavami. Države članice bodo najprej morale do konca februarja določiti
kriterije za porazdelitev sredstev in jih sporočiti Komisiji. Dodeljena
sredstva se bodo kmetom v sektorju mleka in mlečnih izdelkov izplačala
najpozneje do konca junija 2010.

Sredstva so med državami članicami okvirno porazdeljena v naslednjem obsegu (v milijonih evrov):
Malta 0.08;
Ciper 0.32;
Luksemburg 0.60;
Slovenija 1.14;
Estonija 1.30,
Litva 1.45,
Grčija 1.58;
Bolgarija 1.84;
Slovaška 2.03;
Latvija 3.10;
Madžarska 3.57;
Portugalska 4.08;
Finska 4.83;
Romunija 5.01;
Avstrija 6.05;
Švedska 6.43;
Belgija 7.21;
Danska 9.86;
Irska 11.50;
Španija 12.79,
Poljska 20.21;
Italija 23.03;
Nizozemska 24.59;
Velika Britanija 29.26.
Francija 51.13;
Nemčija 61.20.

OBJAVIL/A HELENA HABJAN

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook