Kmetijstvo objavil

Dogodki prihajajočega tedna

Ponedeljek, 18. 6.

Svet za EU kmetijstvo

Državni sekretar Branko Ravnik se bo udeležil zasedanja Sveta EU za kmetijstvo. Na Svetu bo predsedstvo članice seznanilo s poročilom o napredku pri obravnavi zakonodajnih predlogov reforme SKP do leta 2020 ter v okviru te razpravljalo o uredbi o razvoju podeželja z vidika financiranja okoljskih ukrepov iz sklada EKSRP (obseg in kateri ukrepi) ter stopnje sofinanciranja. Svet bo med drugim obravnaval tudi dva dokumenta Evropske komisije in sicer Sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015 ter poročilo o zaščiti živali med prevozom.

 (Lokacija: Luksemburg)

 

Svet za kmetijstvo in podeželje

15.00   Minister Franc Bogovič se bo udeležil 6. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje. Svet bo med drugim obravnaval predloge sprememb treh zakonov (o kmetijskih zemljiščih, o promociji in o kmetijstvu), predlogu stališč Republike Slovenije do predlogov uredb, ki določajo ukrepe Skupne kmetijske politike po letu 2013 ter predlogu ustanovitve Uprave za varno hrano kot organa v sestavi ministrstva. 

(Lokacija: MKO, Dunajska 22, Ljubljana)

 

 

Sreda – sobota, 20. – 23. 6.

Konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju Rio + 20

Minister Franc Bogovič se bo udeležil mednarodne konference Združenih narodov Rio+20. Namen konference je obnovitev političnih zavez za trajnostni razvoj, pregled implementacije dosedanjih zavez na področju trajnostnega razvoja in obravnava novih izzivov trajnostnega razvoja. Glavni temi konference sta zeleno gospodarstvo v okviru trajnostnega razvoja in izkoreninjenja revščine ter institucionalni okvir za trajnostni razvoj. Na konferenci Rio+20 bo potrjen zaključni dokument – politična deklaracija s politično zavezo za trajnostni razvoj, ki poudarja prehod v zeleno gospodarstvo in cilje za trajnostni razvoj.

 (Lokacija: Rio de Janiero, Brazilija)

 MKO


Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook