Kmetijstvo objavil

Dogovor o novem partnerstvu o trgovanju z ekološkimi proizvodi

Od 1. junija 2012 se bo lahko certificirane biološke proizvode v Evropi ali v Združenih državah, prodajalo v obeh regijah kot ekološke proizvode. To novo partnerstvo med največjima ekološkima proizvajalkama bo ustvarilo trdne temelje za promocijo ekološkega kmetijstva in hkrati bo v veliko pomoč razvijajočemu se ekološkemu sektorju na svetovni ravni. Ta je namreč skupaj (Evropa in ZDA) ocenjen na približno 40 milijard evrov in še narašča iz leta v leto.

»Dodana vrednost tega sporazuma je dvojna. Na eni strani bodo imeli ekološki kmetje in proizvajalci hrane koristi od lažjega dostopa do trgov Združenih držav in Evropske unije, z manj birokracije in nižjimi stroški, kar bo povečalo konkurenčnost sektorja. Poleg tega izboljšuje transparentnost na področju ekoloških standardov ter povečuje zaupanje potrošnikov in prepoznavnost naših ekoloških proizvodov in hrane. Partnerstvo predstavlja pomemben korak k novi ravni sodelovanja med Unijo in Združenimi državami pri odnosih na področju kmetijskega trgovanja,« je izjavil komisar EU Dacian Cioloş.

Kathleen Merrigan, namestnica ministra ZDA pa je dejala: »S tem partnerstvom bodo ekološki kmetje in podjetja na obeh straneh Atlantika pridobili veliko novih tržnih možnosti. Partnerstvo predstavlja pridobitev za ameriško gospodarstvo in strategijo za delovna mesta predsednika Obame. Odprlo bo nove trge za ameriške ekološke kmete in živinorejce, ponudilo več priložnosti za mala podjetja ter ustvarilo dobra delovna mesta za Američane na področju pakiranja, odpreme in trženja ekoloških proizvodov.«

»Gre za velik korak v smeri utrjevanja naših dvostranskih trgovinskih odnosov. Prepričan sem, da bo dogovor spodbudil in pospešil trgovino s kmetijskimi proizvodi med Evropo in Združenimi državami ter v sektorju, ki je pomemben tako za Evropo kot Ameriko, ustvaril nova delovna mesta,« je še dodal ambasador Isi Siddiqui.

Partnerstvo o trgovanju z ekološkimi proizvodi odpravlja velike prepreke, ki so veljale pred podpisom, zlasti za male in srednjevelike ekološke proizvajalce. Vsi proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve partnerstva, se lahko tržijo in označujejo kot potrjeni ekološki pridelki, meso, žita ali vino.

Vsi proizvodi, ki se tržijo v okviru partnerstva morajo biti odpremljeni z ekološkim izvoznim potrdilom. Dokument vsebuje navedbo kraja proizvodnje, organizacije, ki je ekološki proizvod potrdila, potrdilo, da ne vsebuje prepovedanih snovi in da niso bile uporabljene nedovoljene metode, potrdilo, da so pogoji partnerstva izpolnjeni, ter omogoča sledenje trženega proizvoda.

Obe strani sta se zavezali, da bosta zagotavljali, da vsi trženi ekološki proizvodi izpolnjujejo pogoje partnerstva. Sporazum zaenkrat pokriva samo proizvode, izvožene iz in potrjene v Združenih državah ali Evropski uniji.

Vir:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

M.V.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook