Kmetijstvo objavil

Dogovor o sodelovanju med Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Carinsko upravo RS

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH) ter Carinska uprava RS (CURS) sta podpisala dogovor o sodelovanju pri uradnem nadzoru nad vnosom živil iz tretjih držav.

Glavna inšpektorica IRSKGH mag. Saša Dragar Milanovič in generalni direktor CURS Rajko Skubic sta s podpisanim dogovorom natančneje opredelila sodelovanje pri nadzoru nad vnosom živil neživalskega izvora iz tretjih držav.

Dogovor se nanaša na živila iz pristojnosti IRSKGH, to so vsa živila neživalskega izvora, razen tista za katere velja poostren nadzor in tista, ki sodijo v pristojnost drugih organov – prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene.
S podpisom dogovora bosta službi še okrepili sodelovanje na centralni in lokalni ravni. Med drugim se bosta obveščali o spremembah zakonodaje in odkritih nepravilnostih, izmenjevali  bosta podatke in sodelovali pri izobraževanju zaposlenih.

CURS sicer od 1. marca 2011 opravlja sistematične dokumentacijske in naključne identifikacijske preglede varnosti živil pred sprostitvijo v prost promet v okviru uradnega nadzora nad vnosom živil iz tretjih držav. V primeru suma o nepravilnosti, obvesti Fitosanitarno inšpekcijo IRSKGH, ki je pristojna za nadaljnje ukrepanje. Fitosanitarna inšpekcija je pristojna tudi za kontrolo živil, za katera velja poostren nadzor ob uvozu.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook