Zanimivosti objavil

Domače olje iz sivke in šentjanževke

Poleti je čas, ko si lahko doma, sami pripravimo olja, ki nam čez leto pomagajo pri našem zdravju. Med tistimi, ki so res dobra za nas, je olje šentjanževke in olje sivke oziroma lavande.

Če ste cve­to­ve šent­jan­žev­ke že kdaj nabirali, ve­ste, da se nam med na­bi­ra­njem pr­sti obar­va­jo rde­če. Rde­če pa se obar­va tudi olje, v ka­te­rem na­ma­ka­mo šent­jan­že­ve cve­to­ve. Ne­kaj tega olja se izpla­ča pri­pra­vi­ti in ime­ti pri sebi na po­to­va­njih ali doma. Šentjanževa roža je dragocena, predvsem za zdravljenje vseh vr­st ope­klin (tudi sonč­ne), za obrab­lje­ne skle­pe, za laj­ša­nje bo­le­čin pri vnet­jih, kot sta rev­ma in pro­tin, za ma­sa­žo hrb­te­ni­ce in vra­tu, olaj­ša te­ža­ve pri išia­su in jih celo umi­ri. Zelo upo­rab­no je tudi pri otro­cih, ker hi­tro po­mir­ja bo­le­či­no pri odrg­ni­nah in pi­kih žu­želk.

Prav tako, je dobro vedeti, da lahko šent­jan­že­vo olje  uži­va­mo tudi no­tra­nje, predvsem  pri vnet­ju že­lod­ca ali pri po­manj­ka­nju joda. Vsa­ko ju­tro po­pi­je­mo kav­no žlič­ko olja na teš­če, če ima­mo te­ža­ve z za­prt­jem, pa zau­žij­mo ob olju še kaj za spod­bu­do pre­ba­ve. Olje na­mreč rah­lo za­pi­ra.

Tudi te­ža­ve s si­nu­si lahko po­sku­si­mo re­ši­ti tako, da si v vsa­ko no­sni­co na­kapljamo po eno kap­lji­co šent­jan­že­ve­ga olja. Iz šentjanževke pa si lahko pri­pra­vi­mo tudi čaj, ki je znan po tem, da de­lu­je po­mir­je­val­no in ga ima­jo ne­ka­te­ri za na­rav­ni an­ti­de­pre­siv.

Šent­jan­žev­ko pi­je­mo samo ali jo do­da­ja­mo dru­gim ze­lišč­nim ro­žam ter s tem pod­kre­pi­mo nje­no de­lo­va­nje. Pri čaj­nih me­ša­ni­cah, ki jih na­re­di­mo doma in jih pije vsa dru­ži­na, naj šent­jan­žev­ka ne manj­ka za­ra­di svo­je­ga po­seb­ne­ga okusa, ki ga da ča­ju. Paz­lji­vi mo­ra­mo biti s pit­jem v po­let­nih dneh, saj po­sta­ne, po­tem ko ga ne­kaj ča­sa uži­va­mo, ko­ža preob­čut­lji­va za son­ce. Zato se je tre­ba v ča­su zdrav­lje­nja s šent­jan­žev­ko son­cu izo­gi­ba­ti.

Zelo po­mem­bno za ženske pa je, da ob je­ma­nju kon­tra­cep­cij­skih tab­let ne sme­mo uži­va­ti šent­jan­žev­ke, ker ta nev­tra­li­zi­ra, iz­ni­či nji­ho­vo de­lo­va­nje.

In, kako si naredimo olje šentjanževe rože?

Približno za dve pe­sti šent­jan­že­vih cve­tov pre­li­je­mo z li­trom oljč­ne­ga olja (lah­ko tudi ka­te­ro dru­go olje). To mešanico pu­sti­mo ne­po­kri­to par dni, nato po­kri­je­mo in pu­sti­mo še najmanj tri ted­ne na son­cu. To mešanico pa nato pre­ce­di­mo in shra­ni­mo v tem­nem pro­sto­ru.
Lahko pa si naredimo tudi olje proti hemeroidom. Le to naredimo tako, da v ste­klen ko­za­rec na­tro­si­mo pest sve­žih šent­jan­že­vih cve­tov, pest sve­žih og­nji­če­vih cve­tov in pest luč­ni­ko­vih cve­tov. Do­li­je­mo oljč­no olje ali olje pše­nič­nih kalč­kov, to­li­ko da so cve­to­vi po­kri­ti, ter pu­sti­mo tri ted­ne na son­cu. Med tem ča­som več­krat pre­tre­se­mo. Olje pre­fil­tri­ra­mo sko­zi gazo, do­bro sti­sne­mo in shra­ni­mo v tem­ni ste­kle­ni­ci. Z njim si več­krat na dan na­ma­že­mo he­mo­roi­de.

Zelo zdravilno, učinkovito in dišeče pa je sivkino olje. Je daleč najbolj vsestransko in priljubljeno tisočletno eterično olje.

Je naravni antibiotik, deluje antiseptično, blaži različne bolečine ter pomirja in sprošča. Sivkino olje je primerno za vse tipe kože, jo umirja ter blagodejno deluje na kožne spremembe. Z razliko od drugih eteričnih olj, jo lahko pri aknah, pikih mrčesa in sončnih opeklinah v manjših količinah uporabljamo nerazredčeno.

To olje tudi lajša simptome gripe in prehlada (poživljajoča prsna masaža); glavobolov (nežno masiranje senc ali obkladki); bolečin v mišicah (aromaterapijska kopel); zvinih in menstrualnih bolečin. Zelo učinkovito je tudi pri močnejših glavobolih, predvsem, kadar masiramo predel senc. To vrsto olja uporabljamo predvsem zaradi njenih pomirjevalnih in razkuževalnih lastnosti. Je idealno za zdravljenje nespečnosti, ker pomirja in umirja.  Uporabimo ga lahko v masažni mešanici, razredčenega v kopeli ali kanemo kapljico na blazino. Deluje razkužilno in učinkuje proti krčem.

Prav tako, sivka zelo dobro uravnava delovanje celega telesa ter krepi njegovo odpornost.

Sivkino eterično olje je verjetno najbolj vsestransko olje v množični uporabi. Latinsko ime rastline izvira iz lavare, ki pomeni »umiti«, po čemer lahko sklepamo, da so ga Rimljani uporabljali v vodi za kopanje.

Zaradi njene pomirjevalne narave sivko že dolgo priporočajo kot ljudsko zdravilo za nespečnost, na primer v zeliščnih blazinicah. Zadnje čase pa sivkino olje uporabljajo tudi v mnogih bolnišnicah v tujini, da se bolniki sprostijo in lažje zaspijo.

Kadar trpimo za boleznijo dihal, eterično olje sivke, vdihavamo, da pospešujemo ozdravitev pri prehladu, bronhitisu, gripi in infekciji grla. S poživljajočo prsno masažo pa zdravimo vnetja. Ker deluje razkužilno, ga lahko uporabimo za zdravljenje aken, ekcemov in luskavice, prhljaju in lasnih ušeh, za ublažitev pikov in ugrizov žuželk, za čiščenje in razkuževanje ureznin in ran ter kot pomoč za zdravljenje manjših opeklin.

Če si bomo vzeli vsaj malo časa, si bomo lahko naredili odlično olje, kar sami, doma.

Objavil/a Urška Gričnik
  

35

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook