Zanimivosti objavil

DRŽAVNE INSTITUCIJE Z UČINKOVITIM UKREPANJEM PREPREČILE GOSPODARSKO ŠKODO V JESENIŠKI ŽELEZARNI

Minuli vikend je v jeseniški železarni prišlo do okvare naprave, ki vsebuje radioaktivni vir. O dogodku so bili obveščeni Uprava RS za jedrsko varnost, Institut »Jožef Stefan« (IJS) in Agencija RAO. Poskrbeli so za transport vira sevanja v reaktorski center IJS, kjer so napravo še isti dan popravili in vrnili v železarno. S tem so preprečili veliko gospodarsko škodo, obenem pa pokazali, da v kritičnih trenutkih državne institucije znajo ukrepati hitro in učinkovito.

 

V soboto, 8. 9. 2012, je v jeseniškem podjetju Acroni, d.o.o. prišlo do okvare naprave za merjenje debeline jeklenih plošč na linji proizvodnega traku objekta vroče valjarne, zaradi česar je bila onemogočena nadaljnja proizvodnja. Navedena naprava vsebuje visokoaktivni vir sevanja z radionuklidom Cs-137, ki je vgrajen skupaj z originalnim zaščitnim vsebnikom v sestavni del proizvodne linije. Acronijevi inženirji so po pregledu ugotovili, da zaslonka vsebnika ne deluje pravilno, napaka pa da je najverjetneje nekje na mehanskem prenosu. Merilnik, ohišje vira in vsebnik niso bili poškodovani.

 Acroni je o dogodku obvestil Upravo RS za jedrsko varnost (URSJV), Institut Jožef Stefan (IJS) in Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO), ki je izvedla transport po ureditvi transportne dokumentacije in sprejema v objekt vroče celice IJS (OVC). Za prevoz je bilo potrebno urediti prevozno dokumentacijo, počakati na zagotovitev sprejema v OVC in demontirati vir.

 Prevoz je 11. 9. 2012 izvedla ARAO skladno z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR. Zaključil se je zgodaj popoldne s predajo naprave z radioaktivnim virom operaterjem reaktorskega centra IJS. Radiološko zaščito pri demontaži je izvajal pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji IJS. Nadzorne meritve ionizirajočega sevanja v neposredni okolici izvajanja del so pokazale, da so delavci pri demontaži vsebnika prejeli komaj merljivo dozo na ravni naravnega ozadja. Po zaključku priprave paketa za transport je pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji IJS na merilnem mestu in mestu demontaže opravil tudi kontrolne meritve, vendar na nobeni merjeni površini ni  bilo zaznati povišanega zunanjega sevanja (gama) ali površinske kontaminacije.

 Predstavniki IJS so napako popravili v zelo kratkem času, tako da je ARAO omenjeni vir prepeljala nazaj v jeseniško železarno še isti dan in so jo tam namestili na proizvodno linijo. S hitrim ukrepanjem je bila preprečena velika gospodarska škoda, saj en dan obratovanja proizvodne linije stane več kot 80.000 €.

 Vse omenjene institucije so s svojo prizadevnostjo v tem dogodku dokazale, da kljub številnim dvomom o upravičenosti obstoja vseh tovrstnih služb in objektov v državi potrebujemo tovrstno infrastrukturo. Dogodek, kakršen je bil ta, zahteva usklajeno delo vseh vpletenih, predvsem pa ljudi, ki namesto administrativnih ovir znajo najti skupni jezik. Tako so vsi vpleteni kljub veliki časovni stiski zaradi zaustavitve proizvodne linije učinkovito komunicirali, delovali usklajeno in ukrepali za isti cilj – učinkovit servis gospodarstva.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook