Poljedelstvo objavil

DRŽAVNI SEKRETAR RAVNIK NA NOVINARSKI KONFERENCI O POMENU PRIDELAVE AJDE ZA KMETIJSTVO

Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) Branko Ravnik se je udeležil novinarske konference o pomenu gojenja ajde za kmetijstvo. Udeleženci novinarske konference so se strinjali o pozitivnih učinkih pridelave ajde – na slovensko kmetijstvo, preko povečanja samooskrbe, manjše porabe fitofarmacevtskih sredstev, – na kakovost zemlje, saj ajda pomaga pri razstrupljanju zemlje ter – na čebelarstvo, saj je ajda pomembna paša za čebele.

Na novinarski konferenci, v organizaciji Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), so poleg državnega sekretarja sodelovali tudi – Boštjan Noč, predsednik ČZS, mag. Dejan Židan, predsednik Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Igor Hrovatič, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), mag. Jana Ramuš, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) in prof. dr. Ivan Kreft, Biotehniška fakulteta UL.

Državni sekretar Branko Ravnik je povedal, da MKO v okviru ukrepa kmetijsko okoljskih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 že izvaja nekatere podukrepe, ki vzpodbujajo tudi kolobarjenje medovitih rastlin, na primer ajde. Ukrepi kmetijske politike so prostovoljni, nabor obstoječih ukrepov pa je dovolj širok, da sledi tudi ciljem spodbujanja vključevanja medovitih rastlin v kolobar. Za vse kmetijsko okoljske podukrepe pa je značilno, da posebno skrb namenjajo prav ohranjanju biotske raznovrstnosti, uravnoteženi prehrani rastlin in s tem rodovitnosti tal ter preprečevanju erozije in posebno vplivajo tudi na varstvo in preživetje čebel. Setev ajde se spodbuja preko podukrepa integrirano poljedelstvo, poleg tega pa tudi preko podukrepov Ohranjanje kolobarja ter Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin (podpora se neposredno namenja sortam ajde Darja, Siva, Črna gorenjska in Čebelica). Posredno se pridelava ajde spodbuja še s podukrepoma Ekološko kmetovanje in Pokritost tal na vodovarstvenem območju. »V letu 2012 je okviru ukrepa kmetijsko okoljskih plačil na razpolago tudi nov podukrep Neprezimni posevki, ki ga je država uvedla tudi zaradi zagotavljanja čebelje paše v poznem poletju oz. v zgodnji jeseni«, je še dodal državni sekretar.

Boštjan Noč je izpostavil projekt »Promocija sajenje medovite ajde in uživanje izdelkov iz ajde«. S tem projektom, ki ga organizira ČZS, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, v sodelovanju z MKO, KGZS in GZS – ZKŽP, bo s pomočjo informativnih zgibank širšo javnost spodbudila k uživanju izdelkov iz ajde, s tem pa pridelovalce ajde k sajenju te rastline. Namen projekta je vzpostavitev kratke verige od pridelovalca ajde do odkupovalca, cilj pa je povečana poraba lokalno pridelanih izdelkov iz ajde, pri čemer bi imeli korist tudi čebele, saj je ajda pomembna paša za čebele, saj cveti v obdobju, ko v naravi za čebele ni obilne hrane.

Igor Hrovatič je poudaril podporo KGZS pri projektu povečanja pomena ajde in nekatere pretekle ter prihodnje aktivnosti (okrogla miza na AGRI, priprava kalkulacij pridelave ajde, ki jo pripravlja Kmetijski inštitut Slovenije, priprava tehnoloških navodil za pridelavo ajde, nastop na sejmu Narava zdravje). Mag. Jana Ramuš je v imenu GZS-ZKŽP prav tako podprla projekt promocije pridelave ajde, saj živilska industrija odkupi vso razpoložljivo slovensko ajdo, zato je povečana pridelava zelo dobrodošla. Mag. Dejan Židan je v nadaljevanju povedal, da je ajda del slovenskega izročila in tradicije, da spada med alternativne kulture in primerna za sodobno kmetijstvo, prof. dr. Ivan Kreft pa je v zaključku navedel še nekaj znanstveno dokazanih, dodatnih razlogov o primernosti ajde za prehrano, saj vsebuje veliko antioksidantov in kvalitetnih beljakovin, ki se počasi prebavljajo in nase vežejo holesterol.


 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook