Kmetijstvo objavil

DRŽAVNI SEKRETAR RAVNIK ZA SISTEM NEPOSREDNIH PLAČIL PRILAGOJEN NA SPECIFIČNE RAZMERE V DRŽAVAH ČLANICAH

 Državni sekretar za kmetijstvo in okolje Branko Ravnik se mudi na dvodnevnem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo, kjer se nadaljuje razprava o reformi Skupne kmetijske politike in reformi Skupne ribiške politike. V razpravi o reformi Skupne kmetijske politike se je zavzel za večjo prožnost pri implementaciji novega sistema neposrednih plačil na ravni držav ter izrazil podporo posebnim ukrepom za mlade kmete in majhne kmete.

Ministri so se prvi dan zasedanja posvetili predvsem razpravi o ključnih elementih novega sistema neposrednih plačil, vprašanju uvedbe enotne višine neposrednih plačil na ravni države ali regije, obveznosti shem za mlade kmete in male kmete, posebnem plačilu na območjih z omejenimi dejavniki, definiciji aktivnega kmeta in omejevanju neposrednih plačil za velike prejemnike plačil. Državni sekretar Ravnik je bil odločen, da je z vidika doseganja ciljev reforme ključna večja prožnost pri definiranju osnovnega plačila in tudi drugih komponent neposrednih plačil na ravni države. »Samo s prožnostjo bomo lahko dosegali zastavljene cilje na ravni posameznih članic in reševali probleme, ki jih prinaša reforma za dohodke posameznih sektorjev in skupin proizvajalcev. Naša ključna zahteva je, da se ohrani možnosti uvedbe različnih višin  neposrednih plačil glede na rabo tal in da se zagotovi daljše prehodno obdobje za prehod na nov sistem.« Poleg tega je državni sekretar izpostavil pomen proizvodno vezanih plačil za Slovenijo z vidika ohranja proizvodnje v ranljivih sektorjih in območji in predlagal povišanje sredstev za te namene in vključitev dodatnih kmetijskih sektorjev.

Ravnik je tudi izrazil podporo posebni shemi za mlade kmete v okviru sistema neposrednih plačil kot ukrep, ki bo dopolnjeval  ukrepe za spodbujanje generacijske prenove v okviru politike razvoja podeželja. Problem generacijske prenove je v Sloveniji še posebej pereč, saj znaša delež kmetov, mlajših od 35 let le 4,1%, kar je nižje od evropskega povprečja, kjer ta delež znaša 6%.  Ravnik je bil pozitiven tudi predloga uvedbe posebne sheme za male kmete, s katero bi lahko dosegli bistvene poenostavitve za te kmetije poleg tega pa tudi bistveno znižali stroške administracije.

V okviru točk razno je Komisija predstavila Sporočilo o promociji kmetijskih proizvodov in informiranje o njih ter ministre seznanila z o izpolnjevanju zahtev iz direktive o zaščiti prašičev v državah članicah glede izvedbe določb o skupinski nastanitvi svinj do 1. januarja 2013.

Na jutrišnjem zasedanju Sveta pa bodo prevladovale točke s področja ribištva. V okviru razprave o Skupni ribiški politiki bodo ministri odgovarjali na vprašanja o možnostih regionalizacije te politike in uvedbi prenosljivih ribolovnih koncesij, na kosilu pa bodo obravnavali socio-ekonomske razsežnosti skupne ribiške politike.  

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook