Kmetijstvo objavil

Eko sklad – letos na voljo 12 milijonov evrov

Slovenski okoljski javni sklad bo sredstva zagotovil iz fonda, v katerem
se ta zbirajo na podlagi energetskega zakona in uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Občani bodo tako kot lani
tudi letos upravičeni do nepovratnih spodbud v višini 12 milijonov
evrov. Od tega bodo deset milijonov evrov namenili za ukrepe učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- ali
dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih, dva milijona pa
za tri- ali večstanovanjske stavbe.

Nepovratna sredstva za eno- ali dvostanovanjske stavbe:
• vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema ali kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke
• prvo vgradnjo centralnega ogrevanja pri obnovi stavbe in priključitvi na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
• vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stavbe
• toplotno izolacijo fasade ali strehe/podstrešja pri obnovi stavbe
• vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo)
• gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe
• nakup stanovanjske enote v tri- ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu

Višine spodbud bodo omejene, za večino ukrepov bodo povrnili 25
odstotkov priznanih stroškov naložbe. Za vse ukrepe so določene
omejitve, koliko je lahko največ priznanih stroškov oziroma kolikšna je
lahko višina spodbude. Nekaj primerov: za vgradnjo sončnih kolektorjev
spodbuda ne more preseči 4.000 evrov, za sistem prezračevanja 2.800
evrov, za toplotno izolacijo fasade 2.400 evrov, strehe ali podstrešja
1.500 evrov. Za gradnjo ali nakup ustrezne pasivne stanovanjske stavbe
lahko upravičenec dobi do 25.000 evrov in še dodatnih 1.500 evrov v
primeru vgradnje ustreznega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, za
nakup stanovanjske enote v pasivni večstanovanjski stavbi pa lahko
doseže tudi 25.000 evrov.

Nepovratna sredstva za načrtovano naložbo obnove večstanovanjske stavbe, kot so:
• toplotna izolacija fasade ali izolacija strehe/podstrešja
• vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije
• vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov
• vgradnja sistema delitve stroškov za toploto

Vlogo bo v imenu upravičencev lahko vložil upravnik stavbe, skupnost
lastnikov ali pooblaščeni predstavnik. Za socialno šibke upravičence
bodo spodbude višje in bodo znašale 100 odstotkov priznanih stroškov.

V primerjavi z lanskim podeljevanjem sredstev je omejitev pri zamenjavi
zunanjega stavbnega pohištva, tako da bodo do sredstev upravičeni le
investitorji v energijsko učinkovita lesena okna, balkonska vrata in
fiksne zasteklitve. Razlog tiči v dejstvu, da je za izdelavo plastičnega
okna potrebnih 70 odstotkov več energije kot za lesena okna, njihova
cena pa je bistveno nižja, zato želijo spodbuditi vgrajevanje lesenih.
Slovenski proizvajalci lesenih oken se tudi sicer lahko pohvalijo s tem,
da njihovi izdelki skoraj v celoti izpolnjujejo zahteve glede
energijske učinkovitosti.

Javna poziva bosta veljala od 1. januarja do 31. decembra letos oziroma
do objave konca v Uradnem listu RS. Enako kot v preteklih letih bodo
spodbude dodeljene le za nove naložbe, ki bodo izvedene po vložitvi
vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na Eko skladu. Lanska javna
poziva za dodeljevanje ugodnih kreditov pravnih oseb, samostojnih
podjetnikov in zasebnikov (razpisanih 20 milijonov evrov) in za okoljske
naložbe občanov (12 milijonov evrov) pa sta podaljšana do 31. marca
oziroma do porabe sredstev, saj je nerazdeljena ostala več kot polovica
sredstev. Na Eko skladu menijo, da je razlog za neporabljena sredstva v
slabši kreditni sposobnosti občanov, po drugi strani pa so za vrsto
ukrepov razpisana tudi nepovratna sredstva Eko sklada, ki niso
združljiva s kreditom razen v primerih celovite obnove stanovanjske
stavbe in novogradnje nizkoenergijske ali pasivne hiše. V primeru
podjetij pa je so neporabljena sredstva posledica gospodarske krize in
slabšega finančnega položaja potencialnih kreditojemalcev ter
nezmožnosti zagotovitve ustreznega zavarovanja vračila kredita.

Vir: http://www.siol.net/slovenija/znanost_in_okolje/2011/01/ovsenik_eko_sklad_tudi_letos_z_12_milijoni_spodbud.aspx

OBJAVIL/A MARUŠA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook