Zanimivosti objavil

EKO VASI GAIA

Združenje Gaia je neprofitna organizacija, ki je nastala decembra 1992. Glavni cilj ustanoviteljev Gaia projekta je ustvariti samozadostno skupnost, ki omogoča človeku bivanje po načelih permakulture.

Ime Gaia izvira iz časov stare Grčije in predstavlja mati Zemljo, njen glas, klic, ki je v vseh nas in nas budi iz zasanjanosti v katero nas je uspaval moderni način življenja. Projekt obsega mrežo manjših skupnosti, ki bazirajo na ekoloških in spiritualnih principih in jih imenujejo eko vasi. Domačini in obiskovalci živijo v okolju, ki je v popolni harmoniji z naravo in evolutivnim procesom življenja. Njihov pogled na življenje je zelo realen, saj se zavedajo da so s svojimi dejanji vzor vsem ostalim ljudem, ki bodo prej ali slej v prihodnosti morali sprejeti takšen način življenja.

Projekt hrabri ljudi k delu kot nekakšnemu skupnemu obredu v zahvalo materi Zemlji. Njihova največja želja je najti pravo in trajno rešitev  iz globalne krize, kot tudi pomagati izčrpanem in obubožanem Argentinskem gospodarstvu. Zato te vasi niso beg iz družbe in beg pred odgovornostjo, niti ne predstavljajo nekakšnih hipijskih rajev na Zemlji. Predstavljajo živeče laboratorije, ki transformirajo vez med ljudmi, delom, okoljem in življenjem z naravo na višjo raven.

Glavni stebri – principi eko vasi so: simbiotično bivanje, harmonija, sodelovanje, demokracija in toleranca. Smisel skupnosti je, da je v središču naravnega eko sistema in ga s svojo prisotnostjo čim manj spreminja. Vaščani si medsebojno pomagajo na vseh področjih: pridelava hrane, gradnja objektov, uporaba alternativnih virov energije, …

Eko vasi nimajo namena postati zaprti samozadostni sistemi. Zelo so odprte in sodelujejo z istomislečimi ljudmi na vseh področjih ( gradbeništvo, znanost, tehnologija, kultura, izobraževanje,…). Vsaka vas pa je autonomna skupnost pri odločanju glede organizacije in dela. Vse vasi povezuje isto vzdušje in izmenjava izkušenj. Posebno skrb namenjajo razvoju domov za družine in zmanjševanju nepotrebnih pravil, ki samo omejujejo realen pogled na svet. Glavni namen je vzpostaviti skupnost, ki omogoča varno in zdravo bivanje ter bazira na solidarnosti in ne podpihuje tekmovalnosti, saj le-ta uničuje pristne človeške vezi.

Leta 1996 je bila ustanovljena prva vas na 20 hektarih podeželske okolice Buenos airesa. Na posestvu je za začetek bilo potrebno obnoviti tudi nekatera poslopja, ki jih je že pred tridesetimi leti zapustila neka kmetijska zadruga. Takoj zatem so veliko zemlje pogozdili z avtohtonimi drevesi in začeli z ekološko pridelavo hrane.

Projekt je odločno začela manjša skupina ljudi, katerim se je v kratkem času priključilo veliko število novih in mladih entuziastov. Njihov način življenja je bilo za to področje povsem nekaj novega in lokalna skupnost je zadevo na začetku spremljala zelo skeptično. Danes, ko vasi obiskujejo ljudje z vsega sveta, pa je zgodba državnih veljakov povsem drugačna. Ustanovili so Inštitut za permakulturo Argentine in sodelujejo pri mnogih mednarodnih projektih kot je tudi G.E.N. (Global Ecovillage Network).

P.K. 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook