Kmetijstvo objavil

Ekološka predelava mleka v Sloveniji

Ta vrsta predelave mleka temelji na uporabi snovi in metod, ki so dovoljene s predpisi. Med postopke, vključene v ekološko predelavo mleka sodijo poleg predelave same še konzerviranje, pakiranje, označevanje ekoloških živil, vodenje evidenc in seveda kontrola.

Vsekakor ni dovolj, da je mleko ekološko, da bi bila ekološka tudi predelava. Predelovalec mora namreč kontrolni organizaciji poslati natančno recepturo za določen izdelek, proces pa mora izvajati tako, da zagotovi visok ekološki in prehransko fiziološki standard končnih izdelkov.

 Mleko mora bit ekološko, oziroma ga mora biti vsaj 95 %, v procesu predelave pa je dovoljena uporaba le tistih sestavin in ostalih sredstev, ki ne povzročajo prav nikakršnih zdravju škodljivih posledic. Dodatki, spremenjeni s pomočjo genske tehnologije so striktno prepovedani! Dovoljeni pa so denimo kalcijev in natrijev klorid, sirišče, dimna aroma v sirarstvu, kalcijev karbonati, ksantan ipd. Postopek obdelave in predelave mleka mora biti takšen, da v čim večji meri ohranja naravne sestavine mleka, pri delu pa je treba pazljivo in varčno delati z zrakom, vodo in energijskimi viri. Embalaža, v katero se izdelke pakira, mora biti prav tako ekološko neoporečna, okolju prijazna in takšna, da jo je mogoče reciklirati-zelo uporabna je tudi povratna embalaža.

 Mlečni izdelek ali mleko, ima oznako ekološki, če je bilo predelano brez uporabe gensko spremenjenih organizmov, če ni bilo izpostavljeno ionizirajočemu sevanju, če vsebuje najmanj 95 % sestavin iz ekološke kmetijske predelave. Njegova predelava mora biti tudi kontrolirana, spremljati pa ga morajo dokumenti, zahtevani po predpisih.

 Kako prepoznamo ekološko živilo? Na embalaži mora biti poleg predpisanih podatkov o sestavinah naveden tudi izvor sestavin v odstotnih deležih. Ekoloških sestavin je lahko manj-do 70 % vsebnost se označi kot živilo z »ekološkimi sestavinami«, če kontrolna organizacija izda dovoljenje za to. Deklaracija mora vsebovati ime izdelka, ime in naslov predelovalca, koda, seznam sestavin, opis izdelka, količina in že omenjeni delež ekoloških sestavin. Vsi izdelki, označeni kot ekološki, morajo imeti certifikat, pri prodaji pa morajo biti pakirani tako, da se vsebine embalaže ne da zamenjati s kakšno drugo.

 Skratka, pot ekološkega izdelka mora biti znana od pridelave do prodaje končnemu porabniku, natančna pa mora biti tudi evidenca o prodaji, za kar je seveda zadolžen predelovalec. Zahteve ekološke predelave pa se ne končajo pri končnemu porabniku, temveč so prisotne tudi pri čiščenju predelovalnih obratov in strojev. V ekološki predelavi je namreč nujno uporabljati le s predpisi dovoljena sredstva in načine čiščenja, saj gre tudi tu predvsem za to, da se s tem procesom okolja ne obremenjuje več, kot je potrebno.

 Vir: Bajt, Nežka, Slavica Golc-Teger 2002 Izdelava jogurta, skute in sira. Ljubljana: Kmečki glas.

 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook