Kmetijstvo objavil

Ekološka prireja mleka

Mleko, pridobljeno na ekološki način, je mleko, ki je prirejeno in označeno, kot je določeno v navedenih predpisih, ki se nanašajo na vrste živali, ureditev in obremenitev hlevov ter pašnikov, prehrano in dokup krme, razmnoževanje, hranjenje ter kontrolo.

 V hlevu mora biti osvetlitev naravna, za kar je namenjena dovolj velika površina oken, ki mora znašati minimalno 5 % površine tal. V hlevu ne sme biti prepiha, zračenje pa mora biti zadostno, živali se morajo gibati prosto-privezane namreč ne smejo biti (razen če tega ne dovoli organizacija za kontrolo). Pri prosti reji mora biti hlevska površina tolikšna, da molznice lahko ležijo, vstajajo in se prosto gibljejo. Krmišče mora biti takšno, da lahko jejo vse živali naenkrat, ležišča pa morajo biti suho in mehko nastlana, če pa so zunaj, mora biti nad njimi streha.

 Živali morajo nujno vedno imeti na voljo čisto pitno vodo, zagotovljeno pašo, pri izbiri pasme živali pa moramo biti pozorni, da izberemo takšno, ki se lahko kar najbolj prilagodi krajevnim razmeram. Prednost imajo avtohtone pasme, ohranjati pa moramo tudi genetsko pestrost. Izvor živali je omejen striktno na ekološka kmetijska gospodarstva, če pa živali ni dovolj, je dovoljen odkup največ 10 % odraslih krav ali 20 % koz in ovc, ki še niso kotile. V prirejo ekološkega mleka so lahko vključene le živali, ki so na kmetiji več kot 6 mesecev, krma pa mora biti seveda ekološka doma pridelana. Če se živali pasejo zunaj, jih ne smemo spustiti na skupne pašnike, kjer se uporabljajo herbicidi in lahko topna gnojila (najmanj 3 leta), ter na smučiščih, kjer utrjujejo sneg s posebnimi sredstvi. 

 Tudi kar se tiče bolezni, je ekološka kmetija nekaj posebnega. S pravilno izbiro živali in krme se sicer zbolevanju skušamo izogniti, vendar če do obolelosti vendarle pride, je uporaba sredstev za zdravljenje omejena-dovoljena so namreč le homeopatska in fitofarmacevtska sredstva. V kolikor ta sredstva ne pomagajo, je uporaba veterinarskih sredstev pod strogim nadzorom dovoljena v podvojenem karenčnem obdobju. V času zdravljenja izdelkov ne smemo označevati kot ekološke, prav tako ne, če je bila žival zdravljena več kot trikrat v letu. Razmnoževanje v ekološki reji je izključno naravno.  

 Po pravilih mora imeti ekološka kmetija dokumentacijo iz katere so razvidni podatki o živalih, prihodi in odhodi s kmetije, podatki o izgubljenih živalih, podatke o krmi, dodatkih, krmnih nadomestkih, sestavi obrokov, gibanju na paši in v izpustih ter drugih posebnostih, ter seveda podatke o zdravljenju. Kontrolo ekološke pridelave izvajajo pooblaščene organizacije.

 Vir:Bajt, Nežka, Slavica Golc-Teger

                        2002     Izdelava jogurta, skute in sira. Ljubljana: Kmečki glas.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook