Kmetijstvo objavil

Ekološko kmetijstvo

Trg za ekoživila se povečuje od 10 do 15 odstotkov letno. Podrobnosti stanja ekološkega kmetijstva v Evropski Uniji kažejo da po statističnih ocenah porabniki v EU pri vsakdanjem nakupovanju živil ali naročanju jedi iščejo izdelke z oznakami za ekoživila in ekološke blagovne znamke.

Kmetije lahko postanejo ekološke kmetije s postopkom preusmeritve.

Inštitut KON-CERT Maribor je akreditiran za certificiranje postopkov ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil. Ekološko kmetijstvo je zajamčena pridelava svežih in naravnih živil s pomočjo kmetijskih postopkov, ki spoštujejo okolje in dobro počutje živali ter ustvarjajo nove priložnosti za podeželsko skupnost.


Cilji, načela in prakse ekološkega kmetijstva so naravnani tako, da je človeški vpliv na okolje čim manjši in je zagotovljeno naravno delovanje kmetijskega sistema.

Ekološko kmetovanje je opredeljeno s predpisi
ki določajo prakse in omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri ekološki pridelavi in predelavi živil: 

  • široko kolobarjenje kot pogoj za učinkovito rabo krajevnih virov;
  • zelo stroge omejitve glede rabe pesticidov in sintetičnih gnojil, antibiotikov v živinoreji, živilskih dodatkov, pomožnih tehnoloških sredstev in drugih snovi;
  • popolna prepoved rabe gensko spremenjenih organizmov;
  • zkoriščanje prednosti lokalnih virov, denimo hlevskega gnoja za gnojilo ali na kmetiji pridelane krme,
  • izbira takšnih vrst rastlin in pasem živali, ki so odporne proti boleznim in prilagojene na krajevne razmere;
  • reja živali v sistemih proste reje, na prostem in na osnovi ekološke krme.

Kdaj je kmetija v preusmeritvi?

Kmetija je v preusmeritvi iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo, ko:

  •   se prijavi v kontrolo in certifikacijo ekološkega kmetovanja,
  •   podpiše pogodbo o kontroli in certifikaciji,
  •   opravi uvodni tečaj o ekološkem kmetovanju (priporočljiv),
  •   se včlani v združenje za ekološko kmetovanje (zaželeno).

Obdobje preusmeritve traja najmanj dve leti, za trajne nasade tri leta. Obdobje preusmeritve se lahko v določenih primerih tudi podaljša, vendar ne več kot na pet let (postopna preusmeritev).  Če je bilo po podpisu pogodbe o kontroli in certifikaciji uporabljeno katero koli nedovoljeno sredstvo, se preusmeritev šteje od datuma zadnje uporabe nedovoljenega sredstva. Določitev statusa pridelka je odvisna od tega, v katerem obdobju vegetacije, se je pridelovalec vključil v sistem kontrole.

Trend kaže, da je ekološko kmetijstvo vse bolj priljubljen način pridelave hrane, saj ljudje postajamo vedno bolj zavedni pri tem, kaj »damo v usta«, zato ni zanemarljiv podatek povečave trga ekoživil 10 – 15 % letno, kar predstavlja tudi tržno nišo vsem bodočim kmetom in sedanjim, ki lahko svojo dejavnost usmerijo k eko kmetovanju.


Vir: http://www.kon-cert.si/index.aspx?st=104

 

R.L.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook