Kmetijstvo objavil

Energija za potrebe ogrevanja rastlinjakov iz oreščkov

Dostop do energije je temeljnega pomena v vsakodnevnem življenju vsakega
evropejca. Višje cene, grožnje varnosti oskrbe z energijo in sprememb
evropskega podnebja vplivajo na vsakega od nas. Energijo v vsakdanjem
življenju jemljemo kot samoumevno. Pomanjkanje goriva in motnje pri
preskrbi z energijo so redek pojav, a kljub temu občasno opozarjajo, da
smo odvisni od energije za prevoz, ogrevanje domov pozimi in ohlajevanje
poleti ter delovanje tovarn, kmetijskih gospodarstev in pisarn,
ugotavlja energetski sektor EU.

Mnogi energetski viri pa so omejeni, njihova izraba pa je pogosto vir
onesnaževanja. Varovanje okolja in potreba po tem, da bi dosegli čim
večjo varnost oskrbe ter z rastjo cen ostali konkurenčni na mednarodni
ravni, pomeni, da mora EU postati gospodarstvo z nizko proizvodnjo CO2,
ki uporablja manj fosilnih goriv v industriji, prometu in gospodinjstvih
ter izkorišča obnovljive energetske vire za proizvajanje električne
energije, ogrevanje ali ohlajevanje zgradb in v prometu. To
predpostavlja ambiciozen prehod na energijo vetra, biomase, vode in
sonca ter biogoriva iz organskih snovi. Tako je evropska komisija že 10.
januarja 2007 v Bruslju predstavila strateški energetski sveženj
“Energija za spreminjajoči svet” (Energy for a changing world), s
katerim želi energetiko povezati s podnebnimi spremembami, okrepiti
zanesljivost energetske oskrbe v EU in vzpostaviti konkurenčni trg, ki
bo omogočal nadaljnji razvoj evropskega gospodarstva ter njegovo
konkurenčnost v svetovnem merilu. Aktualnost tega svežnja je usmerjena v
podnebne spremembe in zmanjševanje odvisnosti od uvoza ogljikovodikov,
tj. nafte in plina.

Zanimiva ideja pridobivanja energije pa prihaja iz ZDA, natančneje iz
ameriške države Georgia, kjer je predelovalec oreščkov do sedaj
neuporabne in odvečne lupine, ki so jih vedno obravnavali kot odpadek,
pričel uporabljati kot gorivo. Med predelavo oreščkov se namreč
proizvede veliko suhih lupin, ki so zelo primerne kot gorivo za
ogrevanje, zato so s pomočjo države uspeli iznajti svojo metodo uporabe
odpadkov kot ogrevanje za lastne rastlinjake. »Lupine oreščkov, ki
rastejo v Gruziji so še posebno primerne, saj so precej debelejše od
drugih,« pravi Josef Marsagishvili, izvajalec ideje in dodaja: »Uporaba
oreščkov za ogrevanje ima veliko prednosti, saj od tu pridobljeno
energijo uporabimo za ogrevanje rastlinjakov, s čimer veliko
prihranimo.«

Njegovo podjetje je razvilo poseben oddelek za področje ogrevanja
rastlinjakov in pokazalo, da je današnja proizvodnja v rastlinjakih
možna tudi na bolj okolju prijazen način. V rastlinjakih uspešno gojijo
predvsem paradižnike in kumare. In ker je energetska vrednost lupin
oreščkov zelo visoka, z njimi lahko proizvedejo dovolj energije za
ogrevanje dveh hektarov rastlinjakov v zimskem času. Uspešnost projekta
je pridobil pozornost mnogih drugih podjetij in kmetov, zato Josef
Marsagishvili, da ima ta ideja veliko možnosti za nadaljnji razvoj in
uporabnost v sodobnih načinih ogrevanja.

Več informacij:
http://www.evropa.gov.si/si/energetika/
http://www.freshplaza.com/

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook