Gozdarstvo objavil

Estetske lastnosti lesa

V sodobnem času poleg izvora in obnovljivosti lesa pomembno prednost pri izbiranju tvoriv predstavljajo predvsem njegove estetske lastnosti. Estetske lastnosti označujejo lepoto lesa, teksturo lesa ter njegovo barvo, sijaj ter vonj.

Tekstura lesa je značilna za drevesno vrsto in je zato pomemben ključ za določanje vrste lesa.  Poimenovanje različnih tekstur je potrebno zaradi natančnejšega opisa ter lažje določitve in izbire lesa, predvsem  furnirjev. Najpomembnejše teksture lesa so razdeljene v dve kategoriji:

-teksture v lesu z bolj ali manj pravilno zgradbo in rastjo, tekstura radialnega prereza, progasta tekstura ,zrcalna tekstura ,tekstura tangencialnega prereza, tekstura prečnega prereza,neizrazita tekstura

-teksture kot posledica raznih rastnih anomalij, rebrasta tekstura, ikrasta tekstura , tekstura ptičjih oči

Izraz lesna tekstura ima zelo širok pomen. V širšem pomenu je tekstura lesa videz, ki ga lahko opazujemo na gladko obdelanih lesenih površinah. Na teksturo lesa vplivajo različni dejavniki in sicer: anizotropija lesa,  specifična anatomska zgradba lesa, prirastne značilnosti (npr. širina branik), potek lesnih vlaken, optični učinki ( barva lesa) in nepravilnosti v rasti.

Tekstura radialnega prereza je vzorec lesa, viden na radialnem prerezu. Vzdolžne, vzporedne proge so vidne prirastne plasti. Zaradi enakomerne  porazdelitve lesnih tkiv imajo leseni elementi s tako teksturo boljše lastnosti pri obdelavi, predvsem dimenzijsko stabilnost.  Tekstura radialnega prereza je progasta zaradi izmenično zavite rasti, opazujemo jo lahko pri številnih tropskih lesovih. Zrcalno teksturo vidimo, ko z rezom  v radialni smeri oz. smeri lesnih trakov prerežemo trakove po njihovi širini ter dolžini, kar lahko opazujemo kot svetleče lise ali zrcala. Sredinske ali radialne deske imenujemo zaradi teh trakov tudi bleščice. Tekstura tangencialnega prereza je vzorec, viden na tangencialnem prerezu lesa, z značilnimi pasovi v obliki narobe obrnjenih črk U in V. Zanimive vzorce tangencialne teksture lahko opazujemo na bočnicah ali tangencialnih deskah.  Tekstura prečnega prereza je vidna kot koncentrični krogi, ki jih zarisujejo letnice kot vidne meje med dvema branikama. Prečni prerez pri iglavcih ima zelo izrazito teksturo, ki je posledica barvnega kontrasta med ranim in kasnim lesom. Pri venčasto poroznih listavcih so prav tako vidni izraziti koncentrični krogi. Zanimiv vzorec na prečnem prerezu lesa je lahko tudi posledica rasti,to je zavita rast in valovitost.  Neizrazita tekstura je tekstura brez izrazitih barvnih ali optičnih učinkov je značilna za listavce, ki so barvno enolični s pretežno ravno rastjo. Tekstura je neizrazita na kateremkoli prerezu. Drevesni vrsti s takšnim značilnostmi sta lipa (na sliki) in topol. Rebrasta tekstura je valovit potek vlaken v tangencialni ravnini se kaže kot rebrasta tekstura na radialnem prerezu. Najdemo jo lahko pri javorju in jesenu. Ikrasta tekstura je posebna tekstura, ki jo lahko opazujemo pri bulah na deblu, koreninskem vratu ali na koreninah. V pogovornem jeziku jo imenujemo mazer. Tekstura ptičjih oči se pojavi na mestih, kjer je bilo delovanje kambija moteno, upočasnjeno ali prekinjeno. Tam nastanejo drobne ugreznine, ki dajejo tangencialnemu prerezu značilno teksturo ptičjih oči.

Viri: http://ssu.acs.si/datoteke/TEMA%20MESECA/MAREC/4-LES_LASTNOSTI.pdf

 Z.L.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook