Kmetijstvo objavil

“EU nima pravice, da državljanom odvzame ukrep pomoči”

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na včerajšnem, 20.9.2011, rednem zasedanju obravnavali spremenjen predlog uredbe v zvezi z razdeljevanjem živil najbolj ogroženim osebam v EU. »Slovenija si prizadeva za čimprejšnji sprejem spremembe zakonodaje ter zagotovitev njegovega nadaljnjega izvajanja, saj si s tem ukrepom EU zvišuje svoj ugled, še posebej v časih, ko potekajo pogovori o novi kmetijski politiki«, je na zasedanju poudaril minister mag. Dejan Židan. Ministri so tudi izmenjali mnenja tudi glede energetske uporabe biomase iz kmetijstva kot pomembnega elementa Skupne kmetijske politike in se seznanili z informacijo o prihodnosti dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil v letu 2012. Minister se je danes srečal tudi s slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu.

Ministri so v prvem delu zasedanja opravili razpravo o programu pomoči v hrani za najbolj ogrožene osebe v EU. Evropsko sodišče je namreč aprila letos razglasilo za nične vse določbe glede nakupov na trgu in Evropsko komisijo opozorilo, da bi morala biti pomč v hrani zagotovljena iz javnih zalog. Zato je Komisija pri pripravi programa pomoči v hrani EU za 2012 znižala vrednost iz 500 mio evrov na 120 mio evrov na leto. Minister mag. Dejan Židan je v razpravi povedal, da Slovenija ta program podpira, saj »se s tem ukrepom zasledujejo tako cilji kmetijske kot tudi socialne politike in ga vidimo kot ukrep, ki prinaša pozitivne učinke povezovanja in združevanja EU sektorskih politik.« Ob tem je dodal, da je EU s tem ukrepom, ki ga je začela izvajati leta 1987, pokazala, da razume malega človeka, ki je v stiski. »V EU je po nekaterih ocenah 43 milijonov ljudi na robu prehranske varnosti, zato nimamo pravice, da jim odvzamemo ta ukrep«, je poudaril minister, ki je še opozoril, da je ukrep koristil že več kot 18 milijonom ljudem po EU. Pri tem je minister še poudaril, da je eden izmed ciljev Skupne kmetijske politike (SKP) tudi zagotavljanje prehranske varnosti za najbolj ogrožene, ki predstavljajo posebno kategorijo potrošnikov, za katere naj bi bila hrana dostopna po nizkih cenah ali brezplačno. Zato Slovenija meni, da je zaradi nadaljnjega izvajanja programa nujno, da se čim prej sprejmejo potrebne spremembe zakonodaje. Zato je Slovenija pripravljena podpreti predlog sofinanciranja tega ukrepa s strani držav članic EU. V kolikor dogovor na EU ravni ne bo dosežen, so se predstavniki slovenske vlade dogovorili s humanitarnimi organizacijami, da manjkajočih 2,1 mio evrov za leto 2012 zagotovijo iz državnega proračuna.

V Sloveniji sicer beležimo veliko število prejemnikov EU pomoči za katere je ta pomoč, zlasti v trenutnih razmerah, zelo pomembna. V Sloveniji se ta evropski ukrep izvaja že od leta 2006 in beleži zelo pozitiven odziv s strani prejemnikov pomoči, dobrodelnih organizacij in s strani širše javnosti. Pomoč iz evropskega programa prejema že več kot 200 tisoč ljudi, za katere je pomoč, zlasti v teh težkih časih, zelo pomembna. Preko Rdečega križa in Slovenske Karitas bo v Sloveniji v letu 2011 razdeljeno več kot 6 tisoč ton hrane v vrednosti 2,4 mio evrov.

Ministri so danes opravili razpravo tudi na temo energetske uporabe biomase iz kmetijstva in razvoja obnovljivih virov energije na podeželju, predvsem z vidika doseganja večje uravnoteženosti med rabo kmetijskih proizvodov za prehranske namene in kmetijske biomase za proizvodnjo obnovljivih virov energije. Minister je povedal, da je treba v največjem obsegu izkoristiti potencial za proizvodnjo energije iz kmetijske in gozdne biomase, ob tem pa upoštevati družbeno, gospodarsko in okoljsko sprejemljivost rabe omenjenih virov, s poudarkom na zavedanju, da je primarna naloga kmetijstva pridelava hrane, primarna vloga gozdarstva pa zagotavljanje surovine za izdelke iz lesa.

Sicer pa se je minister mag. Dejan Židan danes sestal tudi s slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu ter jim predstavil pričakovanja Slovenije na področju kmetijstva. Seznanil jih je tudi z obiskom evropske komisarke za ribištvo Marie Damanaki in komisarja za kmetijstvo, Daciana Ciolosa novembra letos. Prav tako jim predstavil vseslovenski projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«, ki se bo odvijal 18. novembra ter jih povabil k sodelovanju.

 
VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook