Zanimivosti objavil

Eurobarometer: Evropejci o varnosti preskrbe s hrano

Kaj Evropejci menijo o varnosti preskrbe s hrano, kakovosti hrane in odnosu med kmetijstvom in podeželjem?

Več kot 90% državljanov EU meni, da sta kakovost in cena ključna dejavnika pri nakupu prehrambnih izdelkov, bolj pomembna od izvora (71%) in blagovne znamke (47%). Dejstvo je, glede na novo raziskavo Eurobarometra o varnosti preskrbe s hrano, kakovost hrane in podeželja, kakovost in cena veljata za »zelo pomembna« dejavnika in sicer 65% (kakovost) in 54% (cena).

V primerjavi s prejšnjimi leti, kar dve tretjini vprašanih meni, da so oznake kakovosti pomembne. Tudi logotipi kakovosti so med vprašanimi veliko bolj prepoznavni kot v preteklosti. Raziskava tudi razkriva, da kar 24% vprašanih pozna ekološki logotip EU pa čeprav je ta v uporabi manj kot dve leti.

Glede varnosti preskrbe s hrano, kar tri četrtine državljanov EU ima pomisleke glede izzivov pri preskrbi svetovnega prebivalstva s hrano. Vendar je manj kot 60% anketirancev izrazilo zaskrbljenost glede sposobnosti Evropske unije in držav članic pri izpolnjevanju potreb po hrani evropskega  prebivalstva.  

Večina državljanov EU meni, da kmetijstvo pozitivno prispeva k ohranjanju podeželja. Da kmetijstvo igra koristno vlogo meni tudi večina držav članic in vse socialno-demografske skupine. V raziskavo je bilo vključenih več kot 26.500 evropskih državljanov iz 27 držav članic EU, starejših od 15.

Ključne ugotovitve

Približno 81% vprašanih meni, da bi morala EU povečati proizvodnjo hrane in tako zmanjšati uvoz, 77% pa jih meni, da bi morala EU povečati proizvodnjo, da bi zadovoljila potrebe svojih državljanov in povpraševanje držav zunaj EU.

Za 96 odstotkov vprašanih je kakovost pri odločanju za nakup določenega izdelka pomemben dejavnik, še bolj pomemben kot cena, ki jo navaja 91% anketirancev. Izvor hrane, se šteje za manj pomemben dejavnik, obenem pa tudi dejavnik pri 71 odstotkov vprašanih.

Kar 50 odstotkov vprašanih meni, da je blagovna znamka nepomemben dejavnik, medtem ko 47% anketirancev meni da je pomemben element. 67% vprašanih meni, da so oznake kakovosti pomembne.

81% vprašanih meni, da je kmetijstvo koristno za okolje, da prispeva k lepoti pokrajine (86%), in da prispeva k varovanju podeželja (89%). Celotno poročilo Eurobarometra najdete na: http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

Vir:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/748&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook