Zanimivosti objavil

EVROPSKI DAN PARKOV: 24.5.2012

Danes v Evropi obeležujemo Evropski dan parkov, letos z  motom: »Uzri nebo. Dotakni se drevesa. Čuti zrak. Poišči samega sebe«. S tem enostavnim pozivom se želi ljudi navdušiti , da bodo cenili zaklade narave v svoji državi in po vsej Evropi. Evropski dan parkov se obeležuje že od leta 1999. Pobudo zanj je dala evropska organizacija Europarc, ki združuje 430 naravnih parkov in drugih institucij iz kar 35 držav. Namen dneva parkov je, da bi proslavili zavarovana območja po vsej Evropi. Z njim želijo ljudi približati naravi, poudariti pomen naravnih lepot, ohranjenih v naravnih parkih, pa tudi pomen ohranjanja in trajnostnega upravljanja teh območij.

Vodilni dogodek organizacije Europarc bo v Prirodoslovnem muzeju v Regensburgu, kjer bo 22. maja obiskovalce skozi naravne parke Evrope v predstavitvi »Ljudje in parki« popeljal mag. Martin Šolar, direktor Triglavskega narodnega parka. V Sloveniji bo dan parkov in dan biotske raznovrstnosti obeležen z jutrišnjim osrednjim slovenskim srečanjem predstavnikov zavarovanih območij, v organizaciji Krajinskega parka Goričko in Skupnosti parkov Slovenije, ki je bila ustanovljena oktobra lani. Srečanja se bosta udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Marjeta Peterlin ter predsednik parlamentarnega odbora, pristojnega za okolje, mag. Dejan Židan. Beseda bo tekla o izzivih upravljanja v parkih in območjih Nature 2000, ki je največje koordinirano omrežje varovanih območij narave na svetu, Slovenija pa v njem igra pomembno vlogo.

Evropa je kontinent z največ zavarovanimi območji na svetu, našteli so jih že 100.000 v 52 državah, površina pa presega 90 milijonov hektarjev. Tako veliko število zavarovanih območij je odraz velike ogroženosti narave, a hkrati tudi kaže, da se Evropa zaveda, da se narava mora ohraniti.

V Sloveniji je bil v zadnjem letu ustanovljen en park, to je krajinski Radensko polje, ki sta ga skupaj ustanovili občina Grosuplje in država. Tako je sedaj – po podatkih Agencije RS za okolje – zavarovanih 256.315 ha, kar je 12,6 % površine Slovenije. V Sloveniji imamo en narodni park, tri regijske parke, 44 krajinskih parkov, en strogi naravni rezervat, 54 naravnih rezervatov in 1.276 naravnih spomenikov. Na državni ravni je ustanovljenih in upravljanih devet zavarovanih območij. Parke vodijo posebej za te namene ustanovljeni javni zavodi (Triglavski narodni park, Regijski park Kozjansko, Regijski park Škocjanske jame, Krajinski park Strunjan, Krajinski park Goričko, Krajinski park Kolpa, Krajinski park Ljubljansko barje). Zakonodaja pa omogoča tudi sklenitev koncesije za upravljanje, ki je podeljena v Krajinskem parku Sečoveljske soline in Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, podelitev koncesije za upravljanje je predvidena tudi za Krajinski park Radensko polje.

Zavarovana območja so tradicionalen ukrep varstva naravnih vrednot, ohranjanja biotske raznovrstnosti ter varstva krajinske pestrosti, hkrati pa lahko pripomorejo k socioekonomskemu razvoju regij. Tako omogočajo pomembne ekosistemske usluge in koristi (obnavljanje vodnih virov, zagotavljanje čistega zraka, itd), telesno in duhovno sprostitev ljudi v naravnem okolju, krepijo prepoznavnost območja in bogatijo kulturni utrip naselij ter omogočajo dodatne razvojne priložnosti (razvoj blagovne znamke za različne izdelke in storitve, nova delovna mesta, zagotavljanje novih prenočitvenih kapacitet, uveljavljanje usklajenih mehanizmov za podporo prebivalcem). Pomembno prispevajo tudi k nacionalnemu in lokalnemu gospodarskemu razvoju (npr. skozi različne oblike turizma, prispevanje k ohranjanju poselitve podeželja), učinkovitejšem uresničevanju drugih varstvenih interesov (npr. varstvo kulturne dediščine, varstvo voda), intenzivnejšem črpanju sredstev iz evropskih finančnih skladov (načrtovanje skupnih projektov, ki pomenijo iskanje novih razvojnih priložnosti), mednarodni promociji Slovenije.

Letošnji moto poudarja doživljanje narave. Prav doživljanje narave Slovenije je med tujimi turisti eden od pomembnih motivov za obisk Slovenije. Kvaliteto naravnega okolja  pa večinoma ocenjujejo kot odlično, kot kažejo podatki Statističnega urada RS. Slovenija je na področju konkurenčnosti turizma napredovala tudi na lestvici Mednarodnega gospodarskega foruma (WEF). Pri naravnih virih je napredovala z 79. (poročilo za leto 2009) na 64. mesto (poročilo za leto 2011), k čemur prispeva tudi obseg zavarovanih območij narave v posamezni državi.

 MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook