Kmetijstvo objavil

Evropsko komisija se ukvarja z izzivi v sektorju hrane

Evropska komisija se je konec julija odločila, da podaljša mandat odboru
na visoki ravni za raziskovanje in spodbujanje konkurenčnosti
agroživilske industrije. Komisija se je odločila za nadgradnjo te
skupine v »forum na visoki ravni«, ki se ukvarja z izboljšanjem
delovanja verige preskrbe s hrano v Evropi, kar zadeva pogodbene odnose,
logistiko in konkurenčnost. Agroživilska industrija predstavlja 2%
evropskega BDP in 13,5% vseh delovnih mest v sektorju proizvodnje
Evropske unije. Sektor sestoji iz približno 310.000 podjetij, vključno z
nekaterimi vodilnimi v svetu. Agroživilski sektor po mnenju evropske
komisije igra ključno vlogo pri izpolnjevanju potreb potrošnikov in s
proizvodnjo letno gospodarstvu Evropske unije prispeva več kot 600
bilijonov €.

Sedaj pa je celotna evropska veriga oskrbe s hrano začela z obdobjem
prilagoditve. Preference potrošnikov se spreminjajo; predvsem zaradi
spreminjanja dohodka in spreminjanja načina življenja razvoju, pa tudi
zaradi sprememb v populaciji. Pomisleki in zahteve potrošnikov glede
varnosti hrane, zdravja in cene postavljajo vedno strožje zahteve na tem
področju. Podpredsednik foruma Antonio Tajani, pristojen za industrijo
in podjetništvo, je dejal: »Skupina na visoki ravni bo pomagala doseči
bodočo rast in konkurenčnost evropske agroživilske industrije, in sicer
bo obravnavala vpliv globalizacije na sektor in izkoristila njene vplive
za razvoj novih priložnosti. To bi moralo privesti do bolj
konkurenčnega agroživilskega sektorja, ki deluje v korist potrošnikov,
kmetov in industrije, in bi moralo pomagati pri spodbujanju proizvodnje
visoko kakovostne hrane za vse evropske državljane. Pri tem se veselim
tesnega sodelovanje s kolegi: komisarjem za kmetijstvo Dacianom
Ciolosom, Johnem Dallijem in Michelom Barnierjem, pa tudi s drugimi
zainteresiranimi udeleženci, kot so države članice Evropske unije in
člani evropskega parlamenta.« V forumu bodo sodelovali zastopniki vseh
udeležencev prehranjevalne verige. Njegovo delo naj bi se začelo v
jeseni in se končala do 31. decembra 2012.
 
Do sedaj se je evropska komisija ukvarjala z dvema glavnima dejavnostma,
kar se tiče izboljševanja področja živilske verige v Evropi:
 
• Skupina na visoki ravni, ki jo je Komisija ustanovila v letu 2008, je
do danes izdala 30 priporočil (IP/09/1089), ki obravnavajo izzive, s
katerimi se sooča evropska živilska industrija se sooča, in predloge za
ukrepe spodbujanja razvoja in konkurenčnosti evropske agroživilske
industrije.
 
• Sprejetje sporočila o »boljšem delovanju verige preskrbe s hrano v
Evropi«, ki se osredotoča na deset političnih pobud za spremljanje in
odpravo vzrokov za težave na trgu hrane.

V okviru svojega dela je skupina preučila načine za okrepitev rasti in
učinkovitosti celotne verige preskrbe s hrano; od primarnega sektorja,
so sektorja maloprodaje, ob sočasnem zagotavljanju trajnostne, varne in
raznolike izbire izdelkov po dostopnih cenah za potrošnike. Razprave so
se osredotočale na kmetijske in okoljske politike, notranji trg s hrano,
delovanje verige preskrbe s hrano, raziskave in inovacije, trgovino in
izvoz.
 
Vir:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1016&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook