Kmetijstvo objavil

Gensko spremenjeni organizmi in soobstoj gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami

Gensko spremenjeni organizmi so živi organizmi, pri katerih je bil genski material spremenjen z določenimi postopki, ki pa niso takšni kot v naravi. Gene lahko z uporabo današnje biotehnologije prenesemo iz organizmov ene vrste na drugo vrsto, tudi če gre za dve popolnoma različni vrsti. Genski inženiring se je začel uporabljati leta 1970 in za razliko od drugih metod je ta natančno vodena. Uporablja se pri biotehničnih procesih v industriji, proizvodnji cepiv in zdravil, pri izboljšanju kakovosti hrane in pridelavi kmetijskih rastlin.

Pogoj za trženje GSO in GS živil in krme v Evropski uniji je pridobitev dovoljenja na podlagi določenega predpisanega postopka, ki ga ureja Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 in Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1829/2003 z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi. Postopek pridobitve temelji na znanstvenem ocenjevanju tveganja za zdravje tako ljudi kot živali in vpliva na okolje, poleg tega pa je preverjeno tudi to, ali izdelek morda ne škoduje interesom potrošnikov. 

Gensko spremenjene rastline (GSR), so tiste rastline, bile pridobljene s postopki genske tehnologije in po zgoraj omenjeni Direktivi spadajo med GSO. Najpogosteje se v kmetijski pridelavi uporabljajo GS soja, koruza, oljna ogrščica in bombaž. Skozi postopke genske tehnologije so pri teh rastlinah dosegli večjo odpornost na določene škodljivce in tolerantnost na nekatere herbicide.  V EU ima zaenkrat le gensko spremenjena koruza dovoljenje za tržno predelavo, odporna pa je na koruzno veščo. V tej koruzi je genska sprememba z oznako mon 810. Gensko spremenjena živila (GS živila) pa so živila, ki vsebujejo GSO, prav to velja tudi za gensko spremenjeno krmo (GS krma).

Ker se GSO, GS živila in GS krma vse bolj pogosto pojavljajo, je koristno, da se o tem kaj se za temi izrazi pravzaprav sploh skriva, pozanima prav vsak. Ravno pri tej temi se prevečkrat izkaže, da imajo ljudje svoje predstave, ki pa niso popolnoma resnične.

 

 

Vir:

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/hrana_in_krma/gensko_spremenjeni_organizmi_gso_in_soobstoj_gensko_spremenjenih_rastlin_gsr_z_ostalimi_kmetijskimi_rastlinami/ (25.06.2012)

 
N.P. 

 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook