Gorenjska je lep sadni vrt

Strahinj
Sadjarsko društvo Gorenjske je minuli konec tedna ob deseti obletnici
delovanja pripravilo, v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj
in Biotehniškim centrom
Naklo, v biotehniškem centru v Strahinju razstavo različnih vrst in
sort sadja, ki uspevajo na Gorenjskem, pri tem pa je dalo poudarek
odpornim in starim sortam jabolk. Kmetijski inštitut Slovenije je po
izboru Boštjana Godca za razstavo prispeval dvajset
odpornih sort jabolk, sadovnjak Resje in sadjarji, člani društva, pa
različne stare sorte jabolk, med katerimi so na Gorenjskem najbolj redke
sorte bismark, ontario, velika vahna, šmitberger in bojkovo jabolko.
Poleg teh je bilo na razstavi možno videti tudi jabolka drugih starih
sort, kot so besniška voščenka, čebular, carjevič, krivopecelj, lonjon,
bobovec, priolov delišes, melrose, pa hruške sort kleržo, viljamovka,
tepka, pariška grofica … Nasad Resje je predstavil čez dvajset različnih
sort jabolk, med njimi tudi štiri sorte, ki jih še preskušajo in so
odporne na hrušev ožig, gorenjski sadjarji različne izdelke iz sadja,
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj projekte s področja sadjarstva in dodane
vrednosti, krajevni muzej Mošnje nekatere stare sadjarske pripomočke,
predstavil se je tudi Center za trajnostni razvoj podeželja.

 

Po
podatkih kmetijskega ministrstva ima na Gorenjskem 25 pridelovalcev
skupno 55 hektarjev intenzivnih nasadov jablan in 1.153 kmetijskih
gospodarstev 455 hektarjev ekstenzivnih sadovnjakov.

 

Kot je ob odprtju razstave dejala predsednica društva Tatjana Zupan,
ima sadjarstvo na Gorenjskem dolgo tradicijo, omenja ga že Valvasor v
Slavi vojvodine Kranjske, prvi strnjeni nasadi na šibkejših podlagah pa
so nastali v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Ko so po letu 1992
tudi na kmetijah začeli razvijati sadjarstvo kot dopolnilno dejavnost,
se je pokazala potreba po bolj organiziranem delovanju. Sadjarji so
1998. leta ustanovili svoje društvo, ki danes šteje okrog štirideset
članov – sadjarjev, predelovalcev sadja in drevesničarjev. V okviru
društva vsako leto pripravijo strokovno ekskurzijo in predavanje, člani
si izmenjujejo izkušnje in si pomagajo pri nabavi materiala, vsako leto
sprejmejo tudi najnižje priporočene cene sadja … »Gorenjska je lep sadni
vrt, v katerem uspevajo jabolka in hruške češnje, češplje, jagodičevje,
marelice, breskve, z večjo prizadevnostjo pa tudi kivi in kaki,« je
dejala Zupanova, ki je predlagala, da bi v slovenski sadni izbor
uvrstili domače sorte jabolk lonjon, priolov delišes in majda.
 
 
Vir: Gorenjski glas

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook