Kmetijstvo objavil

Gospodarska kriza tudi v kmetijstvu in nove poslovne priložnosti

Splošna gospodarska kriza je sprožila veliko gospodarskih izzivov in
vprašanj za prihodnost. Krizo je močno občutilo tudi slovensko
kmetijstvo in pojavilo se je zanimivo vprašanje ali je kmet lahko
brezposeln? Delavci po propadu podjetja pridobijo status brezposelnega,
ne pa tudi kmet. Kmet lahko po besedah Dušana Pintarja (zadružni
koordinator kmetijskih zadrug za Gorenjsko) le bankrotira. To vprašanje
se je pojavilo predvsem zato, ker ob današnjih plačilih, predvsem za
liter mleka in za odkup živine, slovenski kmetje le težko preživijo. V
podobni situaciji so kmetje tudi drugod po Evropi. V Belgiji kmetje
sedaj za kilogram mleka dobijo od 18 do 24 centov. In konec leta 2009 so
zaradi tako nizkih odkupnih cen, zaradi katerih so nekateri mlekarji v
hudih težavah, protestno razlili tri milijone litrov mleka po poljih v
okolici kraja Ciney. Protestne akcije se je udeležilo okoli 2000 kmetov,
ki so v Ciney prišli z okoli 400 traktorji in po poljih razlili
enodnevno produkcijo mleka.                  
                                                                                                                                                                        
(Foto: AP)

Protesta so se udeležili tudi kmetje iz sosednjega Luksemburga in
Nizozemske, pa tudi Nemčije. “Škandal je, da moramo delati to, toda
treba je izpostaviti, kakšna je situacija. Potrebujemo upor kmetov,” je
povedal eden izmed protestnikov. Stavkalo naj bi sicer več tisoč
pridelovalcev mleka, ki so zaradi nizkih odkupnih cen protestno
prekinili dobavo mleka lokalnim mlekarnam in drugim mlečno-predelovalnim
podjetjem. Belfijski kmetje zahtevajo pa najmanj 40 centov za kilogram
mleka, da bi vsaj pokrili stroške. Poleg tega pa od EU zahtevajo tudi
strožje proizvodne kvote in več državne podpore. Sicer bodo morali
številni kmetje razglasiti bankrot.
 
Nekateri pa menijo, da je splošna kriza pravi izziv za kmetijstvo. O
kmetijstvu je na splošno veliko predsodkov. Mnogi ga vidijo kot
tradicionalno dejavnost, ki je z današnjega vidika nezanimiva, finančno
in tudi po »imidžu«. Na kmete se manj pogosto gleda kot na podjetnike,
vendar pa danes kmet postaja vedno bolj podjetnik, ki pa mora biti zelo
iznajdljiv. Kmetijstvo je še kako poslovno zanimiva dejavnost, do katere
je potrebno pristopiti kot do vsake druge dejavnosti in z vsem
podjetniškim znanjem. Držati bi se morali formule: od osnovne pridelave
je potrebno storiti korak naprej k izdelkom in storitvam z višjo dodano
vrednostjo. Danes se ponujajo raznorazne tržne niše v kmetijstvu, ki so
finančno zanimive, a o njih malo slišimo. Še najbolj znana nam je
pridelava zdrave hrane s čim manj ali brez kemikalij in v zadnjem času
proizvodnja lesne biomase. Kmetje na Tirolskem gojijo koruzo kot
energetsko rastlino – iz koruze, pšenice, oljne ogrščice in drugih
rastlin je namreč mogoče pridobivati goriva, kar odpira povsem nove
priložnosti v kmetijstvu. Ena bolj zanimivih tržnih priložnosti prihaja
iz Avstrije, kjer gojijo plantaže bezga, iz katerega pridelujejo
barvilo.
Seveda pa različne poslovne priložnosti v kmetijstvu zahtevajo nova
znanja in drugačno delovanje. V Sloveniji je takih primerov manj, saj
ima slovensko kmetijstvo določene posebnosti: je razdrobljeno (povprečna
kmetija ima med 6 in 10 hektarjev), raznoliko, nimamo velikih ravnih
kmetijskih površin in tako naprej.

Predsednik zadružne zveze Peter Vrisk meni, da so upanje za slovensko
kmetijstvo predvsem potrošniki, ki bodo v trgovinah zahtevali domače,
slovensko mleko, meso, mlečne in mesne izdelke. Ugotavlja pa, da pri
izbiri potrošnikov med slovenskimi ali tujimi izdelki, problem ni v
denarnici, ampak v glavi. Medtem ko so nekatere tuje mlekarne pri
promociji izdelkov zelo prodorne, si slovenske medsebojno konkurirajo;
enaka situacije je tudi na področju mesa oziroma mesnih izdelkov. Če se
bodo potrošniki odločali za nakup slovenskega mesa, se bodo temu hitro
prilagodili trgovci, ob večjem povpraševanju pa se bo zvišala tudi
odkupna cena.

OBJAVIL/A HELENA HABJAN
 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook