Gozdarstvo objavil

Gozdna biomasa kot dobra raba vira bioenergije

V okviru projekta Wood E3 in s sodelovanjem projektnih partnerjev, med
katerimi je tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, nastaja spletna
stran za spodbujanje trajnostnega razvoja lesnega energetskega
sektorja. Spletna stran omogoča povezave na orodje za izračun poslovnega
ogljičnega odtisa, na bazo podatkov in na primerjavo biomasne
mobilizacije in tržnih razmer v partnerskih regijah. V kratkem bo
končano tudi orodje, ki bo omogočalo ocenjevanje projektov s področja
pridobivanja gozdne biomase z vidika ekonomskih, socialnih in ekoloških
vplivov.

Orodje za izračun ogljičnega odtisa (CFP) izračuna
količino izpustov toplogrednih plinov, ki nastanejo med izkoriščanjem,
prevozom in pripravo gozdne mase, ki se uporablja kot bioenergija, ter
podpira najrazličnejše procese proizvodnje biomase. Prilagojeno je
uporabnikom, saj omogoča spreminjanje podatkov pomembnih za izračun
emisij. Rezultat je poročilo z emisijami, ki nastajajo pri vsakem
procesu, in končno razmerje, prikazano v obliki grafov – izračun emisij
CO2 na tono pridobljene lesne biomase. 

Spletna baza podatkov zagotavlja
podatke, ki bodo pozitivno vplivali na ključne dejavnike za uspešno
trajnostno izkoriščanje gozdne biomase kot vira bioenergije. Njen namen
je tudi ustvarjanje sinergij med interesnimi skupinami iz gozdarskega
sektorja in sektorja lesne biomase na teritorialni ravni sredozemskega
okvirja ter dajanje informacij v zvezi z različnimi sredozemskimi
regijami. Baza vsebuje tako skupne transnacionalne podatke kot
regionalne in lokalne posebnosti, obsežen katalog okoljskih,
gospodarskih in socialnih meril, podroben spletni imenik gospodarskih
subjektov s področja izrabe lesne biomase in pristojnih organizacij,
poglobljene informacije o lesnih virih in mobilizacijskih tehnikah,
orodje za izračun ogljičnega odtisa (CFP), dobavne verige lesne biomase
ter najnovejše informacije na temo trajnostnega izkoriščanja lesne
biomase.

V spletni bazi lahko vsi zainteresirani najdejo informacije o zakonih,
pomoči, subvencijah in drugih vsebinah v zvezi z upravljanjem,
interesnim skupinam in glavnih akterjih v uporabi gozdne biomase kot
vira energije. Baza vsebuje tudi informacije o projektih in programih
finančne pomoči in bibliografijo, ki se lahko uporablja kot prikaz
različnih referenc s področja gozdne biomase.

Regijska primerjava prikazuje
regionalne posebnosti sredozemskih držav, vključenih v projekt, stanje
na področju lesnih virov in izkoriščanje le-teh, zakone, pripomočke.
Primerjava daje tudi priporočila, kako izboljšati gospodarjenje z
gozdovi, in dobavno verigo lesne biomase.

Za več informacij se lahko vsi zainteresirani povežejo z najustreznejšim partnerjem prek spletne strani www.woode3.eu.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook