Zanimivosti objavil

Gozdne učne poti

Gozdna ali naravoslovna učna pot je pešpot, speljana po gozdni, travnati
ali grmičevnati pokrajini in je namenjena naravoslovnemu
izobraževanju, spoznavanju gozdnih rastlin, živali, gozdarstva,
tradicionalnih obrti in naravnih pojavov. Predvsem na začetku so se
pojavile gozdne učne poti, ki so nastajale v industrijskih državah
zahodne Evrope, pri nas, v Sloveniji pa so se začele pojavljati po letu
1974. Trenutno jih je v Sloveniji 80, v skupni dolžini 397 km. Prek
Slovenije sta speljani tudi dve evropski pešpoti: E6 – od Baltika do
Jadrana – in E7 – od Atlantika do Črnega morja.

Učne poti spoznamo predvsem po tem, da so tovrstne pešpoti navadno
dolge nekaj kilometrov, lahko dostopne in namenjene sprehajalcem.
Opremljene so s tablami, na katerih so komentarji o geoloških, živalskih
in rastlinskih zanimivostih. V Sloveniji je danes okrog 100 gozdnih
učnih poti.

Dokaj pomembno vlogo pri tem, ima tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki
kot javna gozdarska služba usmerja razvoj vseh gozdov v Sloveniji. Zavod
za gozdove je organiziran na državni (centralna enota), regionalni (14
območnih enot) in lokalni ravni (93 krajevnih enot in 408 revirjev) in
zaposluje 766 oseb od tega 676 gozdarskih strokovnjakov, ki so
razporejeni tako, da obvladujejo celotno površino slovenskih gozdov.

Da bi lahko pobliže spoznali peščico učnih poti, je spodaj opisanih nekaj najpomembnejših poti v Sloveniji. Te so:

• Tolmin: Gozdna učna pot Panovec pri Novi Gorici je bila šesta v
Sloveniji saj je bila odprta za obiskovalce že septembra leta 1981. Pred
leti se je del poti uredilo tudi za ljudi na invalidskih vozičkih in
druge obiskovalce, ki imajo težave s hojo. Želeli smo jim približati vse
sfere človekovega dojemanja in doživljanja gozda, da bi jim bil
prijazen (»domač«) in ne več »divji«. Novi odsek je združen v prijetno
in primerno krožno pot s skupno dolžino 700 m. Pot je dovolj široka,
zaobljena, brez pretiranih naklonov, utrjena in ustrezno gladka, da
lahko nudi ugoden prehod z invalidskimi vozički. Na novo se je postavilo
informacijsko tablo z vrisanim novim odsekom in dodatne 4 poučne točke,
tako da si osebe z gibalnimi težavami ali motnjami lahko skupaj
ogledajo 20 od 35. poučnih točk, kolikor jih ima celotna GUP Panovec. Na
GUP si lahko obiskovalci ogledajo in se poučijo o nekaterih najbolj
znanih domačih (prim.: gaber, jelka, macesen, smreka, bukev) in
tujerodnih drevesnih vrstah (tulipanovec, kriptomerija, robinija,
metasekvoja).

• Gozdna učna pot Predtrški gozd v Radovljici je bila ena prvih učnih
poti v Sloveniji – odprta je bila 1977 leta. Žal je učno pot že po
nekaj letih – februarja 1984 prizadel vetrolom, ki je uničil nekaj
zanimivih objektov. Osnovni namen je izobraževanje javnosti in šolske
mladine o vlogi in pomenu gozda. Najštevilčnejši organizirani
obiskovalci učne poti so učenci, dijaki in lovski pripravniki, včasih
najdejo nanjo pot tudi skupine iz vrtcev ter otroci s posebnimi
potrebami. V organiziranih skupinah s strokovnim vodstvom je poudarek na
spoznavanju gozda, drevesnih vrst, starih običajev in naravnih
procesov. Učna pot predstavlja tudi priljubljen kotiček za oddih in
rekreacijo številnim Radovljičanom. Rednim obiskovalcem nudi nešteto
možnosti za spoznavanje in občudovanje gozda v vseh barvah letnih časov,
v svetlobi in senci, v soncu in snegu.

• Gozdna učna pot Kres je nova gozdno učno pot, ki je na pobudo
gozdarjev nastala v Železnikih. Ideja se je dolgo kalila in v letu 2006
se je uresničila v obliki prijetne učne poti, ki vas popelje v prvinski
svet alpsko – predalpskega sveta. Ogled gozdne učne poti lahko združite s
sprehodom po Železnikih, z ogledom plavža in muzeja. Lahko pa se
popeljete do spomenika v Dražgošah in če vas bodo podplati še srbeli, se
lahko povzpnete na kakega vršaca, ki obkrožajo Železnike in gornji del
Selške doline.

• Prenovljena GUP Rožni studenec je najstarejša gozdna učna pot na
Kočevskem, ki je 1. junija 2006 doživela otvoritev svoje prenovljene
podobe. Sova uharica na markaciji bo obiskovalce še vedno varno vodila
po poteh okrog Rožnega studenca pri Kočevju, od sedaj pa ji bo v pomoč
20 informativnih tabel za spoznavanje življenja in varovanja gozdov ter
19 informativnih stebrov s predstavitvami drevesnih vrst. S
prenovljenimi mostovi bo ogled poplavljenih logov in kraških izvirov
zanimivejši in varnejši, nova gozdna učilnica – jurček pa bo s senco in
klopmi poskrbela za lažje učenje v naravi, za prijetnejšo malico in
zaslužen počitek.

• Gozdna učna pot Pekel je učna pot, ki je speljana skozi mešane
gozdove in mimo travnikov, ki poraščajo kraški svet okoli jame Pekel.
Pot je krožna, saj se začne in konča pred vhodom v jamo Pekel. Dolžina
poti znaša 2,3 km, višinska razlika je 131 m, z zložno hojo pa jo
prehodimo in si jo ogledamo v 1,5 do 2 urah. Na poti je 13 vsebinskih
točk, ki so opremljene z informacijskimi tablami.

• Rozkina gozdna učna pot Bolfenk – Razglednik je pot, s katero se želi
približati bogastvo pohorskega gozda, njegovo rast, razvoj in pomen,
kulturne in naravne znamenitosti tega območja, hkrati pa se želi
seznaniti tudi z delom gozdarjev. Gozdna učna pot se nahaja na
Mariborskem Pohorju. Speljana je bila leta 1981 pod idejnim vodstvom
dipl. inž. Gozdarstva Rozke Debevec – Lesjak. V njen spomin smo leta
1995 pot poimenovali “Rozkina gozdna učna pot Bolfenk–Razglednik”. Pot
je dolga 3 kilometre in je krožno speljana. Poteka na nadmorski višini
od 1050 do 1147 m. Znak poti sta smreka in rumeno-modra markacija. Na
poti je označenih 17 stojišč. Ob poti so označene tudi drevesne vrste.

• GUP Resslov gaj je pot, na kateri si lahko ogledamo avtohtoni gozd,
ugotovimo zgodovino rabe gozda in spoznamo življenje Josefa Ressla.
Sprehod po Resslovem gaju je še posebej namenjen šolski mladini za pouk v
naravi, pa tudi turistom in rekreativcem. Dolga je 2 km in je ena bolj
pomembnih učnih poti v Sežanskem okolju.

Pa sproščeno hojo in veliko novo pridobljenega znanja!

Objavil/a Urška Gričnik
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook