Zanimivosti objavil

GRADNJA JE PROCES, 2.del

Lokacija predvidenih
gradbenih posegov je ključnega pomena pri snovanju. Vsaka lokacija ima
svoj značaj, ki ga je potrebno zaznati in če se da čimbolj prepoznati.
Grki so temu rekli »genius loci« (duh kraja). Kaj točno je ta duh je
zelo različno, vsekakor pa je to dodana vrednost same nepremičnine –
zemljišča, objekta. (mogoče je to šelestenje vetra v bližnjih krošnjah
dreves, prelep sončen zahod, zanimiva reliefna osnova terena, star lep
objekt v neposredni bližini…), ključno pri prepoznavanju le tega naj
bo osnova za razmišljanje pri snovanju.

Graditelj naj čim več
časa preživi na lokaciji pred izvedbo posega, jo opazuje, posluša, 
vonja…poskuša naj v njej najti tisto skrivnost, ki mu bo skozi
življenje vedno blizu tudi preko dokončane gradnje. Tudi gradnja naj
verno sledi tem občutenjem, saj bo le tako prišlo do sozvočja, ki bo
lokacijo in gradnjo povezalo v edinstveno stvaritev.
Opisano mogoče precej ustvarja vtis gradnje nove stanovanjske hiše na
idiličnem podeželjskem prostoru z veliko parcelo, ki gleda na gozd,
vendar je mišljeno za katerokoli obliko gradbenih posegov na katerikoli
lokaciji (npr. ureditev poslovnega prostora v obstoječem objektu lahko z
primerno razporeditvijo okenskih odprtin, ki ponujajo lepe poglede,
organizacijo prostorov, komunikacij in izbiro opreme ustvarja sebi
lasten značaj v katerem bodo zaposleni v skladu z usmeritvijo podjetja
imeli najboljše možne pogoje za delo in dobro počutje.) Seveda ni vse v
poetiki in v doživljanju temveč tudi v jasno izraženih zahtevah po
potrebnih prostorih, velikostih le teh in njihovih medsebojnih
razporeditvah.

Tu je investitrju lahko v veliko pomoč projektant – arhitekt,
ki lahko sodeluje z investitrjem že v samem začetku, mu pomaga pri
razmišljanju, zaznavanju lokacije, snovanju in uresničevanju izhodiščnih
zasnov do priprav različnih projektnih dokumentacij.

Zato je tudi zelo pomemben odnos, ki se
vzpostavi med njima. Ključno je medsebojno spoštovanje in iskrenost,
kajti le tako se lahko porodi uspešno medsebojno sodelovanje, ki končno
privede do uspešne realizacije in obojestranskega zadovoljstva. Ni pa
tudi nobena tragika, če se ti odnosi prekinejo in pride do zamenjave
projektanta (seveda v začetnih fazah). Tako investitor kot arhitekt
imata pravico so lastnih pogledov in če le ti niso med seboj usklajeni
je bolje da do nadaljnih sodelovanj niti ne prihaja.

Pomembno je vedeti, da se mora arhitekt vedno obnašati odgovorno do prostora in skladno z strokovnimi dognanji in spoznanji,
investitor pa mora le to spoštovati in v znanju arhitekta videti
prednosti ne pa omejitve. Ravno tako mora znati arhitekt s svojimi
predlogi upoštevati investitrjeve želje; ne sme jih razblinjati in
zanikati ter enostransko vsiljevati svojo voljo. Odnos med
investitorjem-graditeljem in arhitektom se ne zaključi z pripravo
projektne dokumentacije, ampak se nadaljuje med gradnjo in lahko tudi po
končani gradnji pri pripravi morebitnih sprememb.

Energetika B.B., Tomaž Biščak

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook