Kmetijstvo objavil

Hmeljarstvo in podpora hmeljarjem v Sloveniji

Pivo je narejeno iz vode, slada, kvasovk in … hmelja, seveda. Hmelj je ena od osnovnih sestavin in prispeva k okusu piva značilno aromo, kljub temu da ga je količinsko v tej pijači izredno malo.

V Sloveniji se hmelj prideluje na 1.620 hektarih (območje Savinjske doline, Koroške in dravske doline ter na Ptujskem polju), pridelek pa se giblje nekje okoli 1.500 d0 2.000 ton letno. Poudariti je potrebno, da je slovenski hmelj v tujini zelo cenjen, saj je aromatičen, pri nas pa se ne goji le ena vrsta hmelja, temveč kar 17 različnih.

Na področju hmeljarstva je v Sloveniji na voljo specialistično svetovanje  za celotno področje države s strani KGZS-Zavod Celje. Svetovalna služba med drugim skrbi za pripravo rešitev za zasnovo posestev na hmeljarskih kmetijah, svetuje in načrtuje obnove zastarelih nasadov in žičnic, ter posodobitve namakalnih sistemov, sistemov za spravilo pridelka. Zavod tudi izobražuje o varstvu hmelja pred škodljivci in boleznimi.

Med bolj specifične naloge pa sodijo prognoziranje gnojenja, namakanja, kakovosi in količine pridelka, poleg tega pa tudi svetovanje pričetka obiranja posameznik vrst hmelja. Tudi pregled strojne opreme in optimizacijo le-te, ocean tal na terenu in usmerjanje hmeljarjev k vzdrževanju določene structure tal spada med naloge, ki jih Zavod Celje izvaja ustrezno s svojim poslanstvom in namenom.

Hmeljarje in tiste, ki jih hmeljarstvo zanima specialistična svetovalna služba poučuje preko različnih predavanj, strokovnih srečanj, strokovne literature in okroglih miz, poleg vsega pa so na voljo tudi osebna svetovanja. Hmeljarji in tisti, ki bi to še radi postali, torej niso prepuščeni sami sebi, temveč jim je na voljo strokovna podpora, ki zagotavlja kar najbolj učinkovito seznanjanje in seveda uspešno pridelovanje hmelja na slovenskem.

Vir:http://www.kgzs.si/gv/kmetijstvo/rastlinska-pridelava/hmeljarstvo.aspx (20.09.2011)

Nina Pirc

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook