Kmetijstvo objavil

Ideje za promocijo kmetijskih proizvodov

To, da kmetje v Evropski Uniji proizvajajo zelo kakovostne izdelke, je znano, vendar pa bi z boljšim trženjem lahko povečali njihovo prepoznavnost in s tem tudi prepričali potrošnike, da bi jih pogosteje kupovali. Kakovostna žita, sadje, zelenjava, meso in mlečni izdelki ter drugo so posledica bogatega znanja, izkušenj in seveda visokih standardov, česar pa se kupci, žal, večinoma ne zavedajo in tako kupujejo cenejše, a hkrati tudi manj kakovostne izdelke.

 

Evropska komisija se zaveda, da bi v EU lahko močno okrepili promocijo evropskih proizvodov in s tem vzpodbudili ljudi, da te proizvode tudi kupijo. Koristi od tega bi imeli mnogi: kmetje zato, ker bi za svoje proizvode dobili pošteno ceno, ki bi odražala kakovost izdelka, potrošniki, ker bi imeli več informacij in bi se na podlagi tega lažje odločali za nakup, kupci kmetijskih proizvodov (vključno s trgovci in živilskopredelovalno industrijo) pa bi bolje poznali široko ponudbo kmetijskih proizvodov, ki so na voljo.

 

Evropska komisija zbira in pripravlja nove predloge za izboljšanje promocije, vendar želijo slišati in upoštevati predloge trgovcev, kmetov, izvoznikov, potrošnikov in drugih, ki imajo ideje na tem področju. Ti predlogi bodo upoštevani pri pregledih in spremembah veljavnih pravil trženja. Komisija je že objavila dokument za razpravo, v katerem so predstavljene razmere in opredeljena področja, na katerih je trženje potrebno okrepiti. Javni posvet bo potekal 30. septembra 2011.

Vsi, ki imajo ideje, kako bi lahko okrepili promocijo kmetijskih proizvodov EU, lahko sodelujejo pri oblikovanju politike za to področje.
Več o programih za promocijo lahko izveste na  http://ec.europa.eu/news/agriculture/110715_sl.htm.

Vir:
http://ec.europa.eu/news/agriculture/110715_sl.htm (19.7.2011)

Nina Pirc

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook