Kmetijstvo objavil

Imenovan strokovni svet za zaščito živali

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 30. 7. 2010 imenoval
Strokovni svet za zaščito živali. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan
imenoval Strokovni svet za zaščito živali. Strokovnemu svetu bo
predsedoval dr. Erih Tetičkovič, predstavnik Društva za varstvo in proti
mučenju živali Maribor. Za namestnico predsednika je bila imenovana dr.
Alenka Dovč iz Veterinarske fakultete. Člani strokovnega sveta so še:
Andreja Bogataj Krivec (Obalno društvo za zaščito živali), dr. Franc
Janžekovič (Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru), dr.
Marjan Janžekovič (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz
Maribora). dr. Uroš Kovačič (Medicinska fakulteta v Ljubljani) in dr.
Jurij Trontelj (Fakulteta za farmacijo Ljubljana).

Strokovni svet izvaja naloge v skladu s Pravilnikom o strokovnem svetu
za zaščito živali: spremlja stanje na področju zaščite živali in
predlaga ukrepe; predlaga kriterije za izdajo dovoljenj za poskuse; daje
mnenja in predloge pri pripravi predpisov o zaščiti živali in daje
mnenja ter predloge v drugih zadevah, za katere ga zaprosijo državni
organi in opravlja druge svetovalne naloge s področja zaščite živali.

Strokovni svet se sestane najmanj štirikrat letno. Predsednik lahko za
proučevanje in obravnavo posameznih vprašanj povabi tudi druge
strokovnjake.
 
Članstvo v strokovnem svetu traja 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook