Kmetijstvo objavil

Informacija glede zniževanja cen kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
opozarja, da so se v zadnjem obdobju odkupne cena večine kmetijskih
proizvodov znižale, njihova povprečna višina je tako letos nižja kot
lani. Po podatkih Urada za makroekonomske analize in razvoj so se cene
hrane v Sloveniji v prvi polovici leta povišale za 3,9 odstotka, lani v
enakem obdobju za dobrih 5 odstotkov. K skupni inflaciji tega obdobja so
podražitve hrane prispevale 0,6 odstotne točke

 
Ker se je
hrana v mnogih državah EU podražila v obdobju, ko so cene osnovnih
kmetijskih surovin  pričele padati, je komisarka za kmetijstvo in razvoj
podeželja Mariann Fischer Boel na tiskovni konferenci dne 17. 9. 2008
že opozorila  trgovce s hrano, da jih bo Evropska komisija z vsemi
možnimi regulatorji nadzorovala. V kolikor bo prišlo med trgovci do
kartelnega dogovarjanja glede neupravičenega zviševanja cen, je
komisarka napovedala ukrepanje. Ob tem je izrazila presenečenje, da se
cene kruha niso znižale, čeprav je cena pšenice padla. »Nadaljnja rast
cen ni upravičena«, je zatrdila, »saj osnovne surovine prispevajo le 10
odstotkov h končni ceni kruha.«

Kljub relativno
visokim cenam pšenice v lanskem letu in umiritvi njihove rasti v prvi
polovici letošnjega leta, se cena pšenice v Sloveniji giblje na med
devet do 15 odstotkov nižji ravni kot v enakem obdobju lanskega leta.
Odkupna cena (1)  pšenice je v 37. tednu znašala dobrih 207 EUR/t. Nižja
je pokritost stroškov pridelave pšenice, ki je letos v avgustu znašala
slabih 74 odstotkov, lani pa dobrih 95 odstotkov.

V
primerjavi z lani je nižja tudi cena koruze, in sicer za dobrih 26
odstotkov. V 37. tednu je znašala dobrih 183 EUR/t. Slabša kot lani v
istem obdobju je tudi pokritost stroškov, ki znaša 71 odstotkov v
primerjavi z dobrih 117 odstotkov lani.

Skorajda
dramatično so padle cene krmnih žit zaradi njihove izjemne ponudbe v EU v
letošnjem letu. Cena krmnega žita na Madžarskem se je znižala na raven
114 EUR/t, kar je tik nad ravnjo intervencijske odkupne cene (101,31
EUR/t).

V primerjavi z EU so v Sloveniji nižje
tudi odkupne cene mesa. Povprečna cena bikov do 24 mesecev je tako nižja
za 3,5 odstotkov, povprečna cena telic za dobrih 19 odstotkov ter cena
krav za 25 odstotkov.
Boljše je stanje pri odkupnih cenah mladega
pitanega goveda, ki je bila v 37. tednu letošnjega leta v primerjavi z
enakim obdobjem lanskega leta višja za 10 odstotkov. V zadnjem obdobju
so se povišale tudi cene prašičjega mesa, ki so v Sloveniji trenutno za
dober odstotek višje od povprečne cene v EU. Za klavni trup razreda E je
bilo v 37. tednu potrebno odšteti 173,32 €/100 kg, kar je za dobrih 14
odstotkov več kot lani. K takšnemu pozitivnemu stanju so pripomogli
predhodno uvedeni ukrepi EU, kot sta izvozna nadomestila in zasebno
skladiščenje. Pokritost stroškov prireje prašičev je v sredini septembra
dosegla dobrih 78 odstotkov.

Cene kmetijskih
proizvodov bodo sicer višje tudi v prihodnje, vendar nižje kot v letih
2007/08. Cenovni pritisk na cene kmetijskih proizvodov je bil v zadnjem
letu sprožen predvsem zaradi izpada ponudbe kot posledica vremenskih
dejavnikov, pospešene rasti porabe zaradi rekordne ekonomske rasti v
državah v razvoju, izrazite podražitve energentov in spremembe
kmetijskih politik. Gibanje cen žit naj bi bilo tudi v prihodnje močno
odvisno od gibanja cen goriv.

Po zadnjih ocenah
EK (WG, DG AGRI z dne 22.9.08) naj bi bila svetovna proizvodnja žit v
tržnem letu 08/09 v primerjavi z 07/08 večja za 3,7%, od tega v EU-27 za
19,3%. Svetovna proizvodnja pšenice naj bi se povečala za 10,7%, od
tega v EU-27 za 24,9%, svetovna proizvodnja koruze naj bi se zmanjšala
za 0,9%, v EU pa povečala za 23,6%, svetovna proizvodnja ječmena naj bi
bila večja za 12,5% (enako tudi v EU).

Tudi
Slovenija naj bi po podatkih SURS-a v letošnjem letu pridelala za 29,7%
več pšenice in pire ter za 30,1% več ječmena, medtem ko napovedi kažejo,
da naj bi letos pridelali za 24,2% manj koruze za zrnje kot prejšnje
leto.

Julija so bile cene proizvodov in storitev
za tekočo porabo v kmetijstvu v primerjavi z lanskim julijem višje v
povprečju za 35 odstotkov. Najbolj so se zvišale cene gnojil (v
povprečju za 121 %), za njimi pa cene krmil (za slabih 39 %), cene
energije in maziv (za 36 %) ter cene proizvodov in storitev za
vzdrževanje opreme (v povprečju za 14 %).

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook