Bolezni objavil

INŠPEKTORAT OPRAVIL NADZOR SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE NA TRŽNICAH

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje je od konca januarja do začetka aprila 2012 na mestnih in primestnih tržnicah po Sloveniji kontroliral sadje in zelenjavo glede na označenost in kakovost s poudarkom na poreklu ter sledljivosti tega blaga. Nadzor je potekal v 417 delovnih urah izven rednega delovnega časa v sobotah in nedeljah, ki sta tržna oziroma sejemska dneva. Skupno so kmetijski inšpektorji in inšpektorji za kakovost živil opravili 260 pregledov na 20 večjih tržnicah po Sloveniji. Kmetijska inšpekcija nepravilnosti ni ugotovila na 77 prodajnih mestih, inšpekcija za kakovost živil pa na 41 prodajnih mestih. Inšpektorat bo s tovrstnimi kontrolami nadaljeval, z namenom zaščite potrošnikov, ki zaupajo slovenskemu kmetu in želijo kupovati slovensko sadje in zelenjavo.

V poostreni nadzor je inšpektorat uvrstil tiste prodajalce – kmete na tržnicah, ki ponujajo pridelke, ki jih v zimskem času v Sloveniji ne pridelujemo, tudi v rastlinjakih ne. Kmetijski inšpektorji so dejansko primarno proizvodnjo preverili na kmetijskem gospodarstvu, inšpektorji za kakovost živil pa so preverili označevanje in dokumentacijo o blagu v prodaji na stojnicah tržnic.

Skupno so kmetijski inšpektorji in inšpektorji za kakovost opravili 260 pregledov na 20 večjih tržnicah po Sloveniji. Na 77 prodajnih mestih kmetijska inšpekcija nepravilnosti ni ugotovila. Pri ostalih prodajalcih pa so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti: v 17 primerih primarni pridelovalci niso bili vpisani v register primarnih pridelovalcev; nekaj tržnih pridelovalcev ni bilo vpisanih v register kmetijskih gospodarstev; 24 od tistih, ki so prodajali pridelke in izdelke drugih kmetij, ali so na tržnicah prodajali kmetijske proizvode iz lastne predelave (predelano sadje in zelenjavo), dejavnosti ni imelo priglašene kot dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Visoko oceno tveganja za zavajanje s poreklom blaga so predstavljali tisti primarni proizvajalci, ki imajo sami ali pa eden od njihovih družinskih članov registrirano dejavnost prodaje sadja in zelenjave kot s. p. Praviloma so imeli na stojnicah ponudbo sadja in zelenjave iz lastne pridelave, obenem pa še dokupljeno blago s poreklom iz drugih držav. Stojnice so bile označene z oznako imena kmetije na vidnem mestu, na manj vidnem mestu pa še z oznako s. p. Sadje in zelenjava prostorsko nista bila ločena, prav tako oznake porekla blaga niso bile na vidnem mestu. V takšnem primeru so kupci lahko zavedeni, saj predvidevajo, da je vse blago slovenskega porekla. V primerih, ko je kmetijski inšpektor podvomil v poreklo blaga na stojnici, se je pregled nadaljeval na kmetiji. Če je bilo ugotovljeno, da sadje in zelenjava nista slovenskega porekla oziroma iz kmetije, pod katere imenom se je prodajalo, je o tem obvestil inšpektorja za kakovost živil, ki je ukrepal zaradi zavajanja s poreklom blaga.

Inšpektorji za kakovost živil so v 85 pregledih od skupno 126 pregledov stojnic ugotovili kršitve v označevanju, od tega v 59 pregledih lažje kršitve, kjer so bile oznake prekrite z blagom ali slabo čitljive, manjkal je eden od podatkov oznake. V 26 pregledih pa so bile kršitve hujše, kjer je bilo blago brez oznak, brez oznake porekla ali z napačno označeno državo porekla – zavajanje s poreklom. V primerih lažjih kršitev so izrekli 59 opozoril, pri težjih kršitvah pa so izdali 11 odločb in 21 glob na kraju samem (plačilni nalogi).

V primerjavi z letom 2011 je stanje podobno: v letu 2012 v 57 % pregledov ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v letu 2011 pa v 52 %. Največ nepravilnosti glede dejavnosti (24 od 34 pregledanih stojnic) je bilo v 2012 v zvezi s priglasitvijo dopolnilnih dejavnosti, predvsem predelava kmetijskih pridelkov, v letu 2011 pa zaradi ne priglašene dejavnosti prodaje pridelkov iz okoliških kmetij (27 od 161 pregledov). V 10 primerih (v letu 2011 v 11 primerih) je inšpekcija pri prodajalcih na stojnicah ugotovila dvojno registracijo. Registriran je bil kot kmet in kot samostojni podjetnik posameznik, v nekaterih primerih je bil to nosilec kmetijskega gospodarstva, v nekaterih primerih pa je bil s. p. eden od članov kmetije. Sadje in zelenjava na teh prodajnih mestih nista bila fizično ločena in tako je težko ugotavljati, katero blago je iz lastne proizvodnje in katero dokupljeno. Oznake so namreč nepopolne, pogosto brez oznake porekla ali pa je oznaka o poreklu zakrita z blagom oziroma slabo čitljiva. Kmetijska inšpekcija je v letu 2012 kršiteljem izdala 51 ukrepov, v letu 2011 pa 63 ukrepov, kar je približno na isti ravni. Pri pregledih je bilo tudi ugotovljeno, da nekateri prodajalci, ki so registrirani kot s. p., ne izdajajo računov, zato je inšpekcija te primere odstopila pristojni tržni inšpekciji.

MKO

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook