Kmetijstvo objavil

Inšpektorat predstavil ugotovitve uradnega nadzora kakovosti sadja, zelenjave in oljčnega olja

Glavna inšpektorica Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,
mag. Saša Dragar Milanovič s sodelavci je 16. 12. 2010 predstavila potek
in ugotovitve uradnega nadzora kakovosti sadja, zelenjave in oljčnega
olje v prodaji na drobno. Uradni nadzor oljčnega olja je pokazal visoko
stopnjo neskladnosti, še posebej senzorična odstopanja, predvsem pri
ekstra deviških oljčnih oljih tujega porekla. Pri sadju in zelenjavi je
bila ugotovljena visoka stopnja neskladnosti pri označevanju, kar je
posledica spremembe zakonodaje, nekaj neskladnosti je bilo ugotovljenih
tudi na področju neustrezne kakovosti. Delo laboratorija in rezultate
oljčnih olj je pojasnila vodja Laboratorija za preskušanje oljčnega
olja, Milena Bučar Miklavčič, ki je po novinarski konferenci vodila tudi
ogled pooblaščenega akreditiranega laboratorija, ki je izvedel analize
oljčnega olja.

Glavna inšpektorica mag. Saša Dragar Milanovič je v zvezi z nadzorom
oljčnih olj poudarila, da so ta v Sloveniji na splošno dobra, vzorčenje
pa je bilo usmerjeno v nizkocenovna olja in na tiste blagovne znamke,
pri katerih so že v preteklosti ugotovili neskladnosti. Odvzeli so
polovico ponudbe oljčnih olj na slovenskem trgu. Tako je bilo odvzetih
skupaj 32 vzorcev olj, od katerih jih 20 glede na senzorično ocenjevanje
ni izpolnjevalo deklarirane vrednosti, pri 5 od teh pa so bile
ugotovljene neskladnosti tudi pri kemijskih parametrih, kar pomeni tudi
neustrezno označeno kategorijo kakovosti teh oljčnih olj. 5 vzorcev je
bilo kakovostno ustreznih, niso pa imeli popolnih ali pravilnih oznak
(nepravilno poreklo, nepravilna oznaka količine, vidno polje, nepopolna
oznaka hranilne vrednosti).

Za vse neskladne vzorce so bile izdane odločbe o prepovedi prometa,
razen tam kjer so se že trgovci sami takoj odzvali z umikom spornih olj
iz prometa. Za primere, ko gre le za označevanje so inšpektorji izdali
ureditveni ukrep. V primerih, ko ni bila ugotovljena ustrezna kakovost,
pa so prepovedali promet, razen za 6 vzorcev, katere smo posredovali v
analizo za drugo in tretje mnenje, kot to predvideva uredba 796/2002. Za
5 od teh vzorcev smo pred kratkim prejeli prva analizna poročila, ki
potrjujejo naše ugotovitve- senzorično neustreznost.

SADJE IN ZELENJAVA
V drugi polovici novembra je potekal poostren nadzor preverjanja
kakovosti in označevanja svežega sadja in zelenjave v prometu.
Inšpektorji so v pregledih tega blaga ugotovili večje število
nepravilnosti, zato je bil nadzor podaljšan še v december 2010.
Pregledi so bili usmerjeni na tiste prodajalne, kjer so v preteklosti
pogosteje odkrili nepravilnosti. Večina sadja in zelenjave je v prodaji
nepredpakiranega, zaradi česar obstaja večja možnost za neskladnosti
pri označevanju tega blaga. Za deset najbolj prodajanih vrst (jabolka,
hruške, kivi, breskve in nektarine, agrumi, jagode, namizno grozdje,
solata in endivija, paprika, paradižnik) so predpisani standardi
kakovosti. Za ostale vrste pa je veljaven splošni standard, ki določa le
minimalne pogoje kakovosti, a ne določa kakovostnih razredov.

Skupaj so inšpektorji opravili 136 inšpekcijskih pregledov svežega in
sušenega sadja in zelenjave. V novembru je bilo izvedenih 66, v decembru
pa 70 inšpekcijskih pregledov v trgovskih verigah, prodajalnah,
stojnicah in kioskih. Nekaj pregledov je bilo izvedenih na sedežih
družb, kjer so tudi pakirnice. Sušeno sadje in zelenjava, ki je v
prodaji večino predpakirano je bilo ustrezno označeno. Nepravilnosti so
se nanašale na kakovost in označevanje svežega sadja in zelenjave. V
85 primerih je bilo za ugotovljene nepravilnosti izrečeno opozorilo, v 7
primerih je bila izrečena globa na kraju samem (plačilni nalogi), v
enem primeru pa odločba o odpravi nepravilnosti. Pri tem so bile težje
kršitve ugotovljene v prvem delu nadzora, v drugem delu pa le lažje
kršitve (opozorila). Razmerje ugotovljenih nepravilnosti kakovosti :
oznake je 1 : 2.

Ugotovljene nepravilnosti glede označevanja sadja in zelenjave:
* nepravilnosti v označevanju porekla – poreklo glede na dokumentacijo o
blagu ni pravilno navedeno, označeno je več držav porekla;
* označeni so kakovostni razredi tudi pri tistih vrstah sadja in zelenjave, kjer ni več EU standardov;
* pomanjkljive oznake pri predpakiranem sadju in zelenjavi;
* navedba sorte ni pravilna;
* manjkajo oznake o tretiranju agrumov po spravilu.

Ugotovljene nepravilnosti glede kakovosti sadja in zelenjave:
* predpakirano sadje ne ustreza minimalni kakovosti (gnili plodovi),
zaradi tiska na embalažah potrošnik težko opazi te plodove;
* blago ne ustreza označeni kategoriji kakovosti;
* blago ne ustreza minimalnim pogojem kakovosti.

Inšpektorji so pregledovali blago na prodajnih mestih ne glede na
poreklo. Največ sadja je italijanskega in španskega porekla (mandarine,
kivi, kaki, grozdje, bučke, por, solata, paradižnik, paprika), nekoliko
manj grškega (pomaranče), nemškega, avstrijskega (jabolka), nizozemskega
(paradižnik, čebula), turškega. Večina banan je iz Ekvadorja, redkejše
sadje pa iz različnih držav: Brazilija, Izrael, Peru, Kitajska…
Slovenskega porekla so pretežno jabolka, zelje, koleraba, izstopajo
tudi hrvaške mandarine.

Več informacij dobite na spletni strani ministrstva za kmetijstvo

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook