Kmetijstvo objavil

Inšpektorat pri nadzoru svežega mesa odkril nepravilnosti

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH) je v začetku
aprila opravil 61 inšpekcijskih pregledov prodajaln s svežim mesom, s
poudarkom na označevanju porekla mesa. Nadzorovane so bile vse vrste
svežega nepakiranega mesa v prodaji na drobno, pri čemer so bile v 49%
ugotovljene nepravilnosti v 9,8% pa hujše kršitve. Pri devetih trgovcih,
kjer so bile ugotovljene neskladnosti zaradi oznak porekla, bo še v tem
mesecu izveden kontrolni pregled in stopnjevano ukrepanje, če neskladja
ne bodo odpravljena.

Inšpektorji IRSKGH so izrekli 26 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem
nadzoru, izdali so 4 odločbe po Zakonu o kmetijstvu in 8 plačilnih
nalogov po Zakonu o prekrških v 4 postopkih. Z odločbami so inšpektorji
odredili ureditev označevanja z odpravo ugotovljenih neskladij, s
plačilnim nalogom pa so izrekli globo za nastale prekrške. Globa za
neskladja v označevanju je določena v Zakonu o kmetijstvu in znaša od
1.000 do 5.000 evrov za pravno osebo, od 400 do 2.500 evrov za
samostojnega podjetnika in od 80 do 500 evrov za posameznika in za
odgovorno osebo pri pravni osebi.

Več neskladij je bilo ugotovljenih pri govejem in svinjskem mesu kot pri
perutninskem. Neskladja oziroma kršitve so bile v večini primerov
posledica malomarnosti odgovornih delavcev, ker niso pravočasno ali
pravilno označili mesa s podatki, ki jih na etiketah in dokumentaciji
poleg mesa pošlje klavnica oziroma dobavitelj. V večini primerov je
manjkal eden od predpisanih podatkov. Pri svinjskem mesu je z
nacionalnim pravilnikom predpisana velikost črk za oznako porekla, in
sicer 2 cm. Meso je bilo sicer označeno, a z manjšimi črkami. V teh
primerih je inšpekcija izrekla opozorilo.

V nekaj primerih inšpekcija ni odkrila povezave med etiketo in
dobavnico, kar pomeni, da oznaka porekla ni zagotovljena, prav tako pa
tudi ne sledljivost mesa. V enem primeru se navedba porekla mesa iz
dobavnice in navedba na vitrini nista ujemali, v drugem primeru pa pri
mesu ni bilo predpisanih oznak. Pri teh kršitvah je inšpekcija ukrepala z
odločbami, plačilnimi nalogi ali obema ukrepoma.

Oznake porekla mesa se niso ujemale ali jih ni bilo pri naslednjih
trgovcih: Mesnine dežele kranjske – tržnica BTC; Maksimarket – Mercator;
Prum mes – Zaloška 47, Ljubljana; Rudnidis, E Leclerc – Ljubljana;
Eurospin – Celje; Ledas – Celje; Mercator – Mozirje; Tuš – Mozirje;
Andrej Skukan s.p. – Semič.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Objavil/a Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook