Zanimivosti objavil

IZGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI NOVA GORICA

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je včeraj popoldne sestal s predstavniki Goriške statistične regije oziroma Sveta regije Severne Primorske, ki so leta 2008 začeli delati na izgradnji kohezijskega projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica – RCERO Nova Gorica.

Do sedaj so za RCERO Nova Gorica pripravili potrebno prostorsko, projektno, tehnično in investicijsko dokumentacijo. Decembra lani so oddali vlogo za sofinanciranje investicije iz sredstev Kohezijskega sklada EU, v letošnjem marcu so na ARSO oddali vlogo za okoljsko soglasje. Z gradnjo RCERO Nova Gorica pa naj bi po načrtu pričeli že prihodnje leto.

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je uvodoma povedal, da so slovenski centri za ravnanje z odpadki odraz prizadevanj organiziranih skupin občin, ki so na tem področju našle skupni jezik. Da pa bi v Sloveniji lahko zagotovili doseganje okoljskih ciljev in rentabilnost investicij za ravnanje z odpadki, moramo zagotoviti tudi ustrezno mrežo teh centrov in optimalnost njihovega delovanja. Kapacitete objektov za obdelavo komunalnih odpadkov morajo biti primerne količini zbranih komunalnih odpadkov.

Iz tega zornega kota bi za 13 severno primorskih občin oziroma 120 000 ljudi zadostoval center za ravnanje z odpadki, v katerem bi lahko obdelali 24 000 ton komunalnih odpadkov. Načrtovali pa so kapaciteto za obdelavo 33 000 ton komunalnih odpadkov. Na vprašanje ekonomičnosti načrtovanega projekta je Svet regije Severne primorske opozoril tudi JASPERS (svetovalno telo Evropske investicijske banke EIB), ki v Bruslju pregleduje vloge za sofinanciranje kohezijskih projektov držav članic.

Predstavniki Sveta regije Severne Primorske in ministrstva so soglašali, da je potrebno v najkrajšem možnem času še enkrat preveriti relevantnost pripomb na predlagani projekt in uskladiti načrtovano investicijo z usmeritvijo ministrstva, ki občine napotuje k racionalni postavitvi centrov za ravnanje z odpadki v Sloveniji.

Glede na to, da so v RCERO Nova Gorica v fazi razpisa projekte dokumentacije, je še čas, da se investicijo optimizira. Kot je povedal minister, to lahko storijo tako, da zmanjšajo kapacitete načrtovane investicije ali povečajo število prebivalcev za katere bi opravljali storitev.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook