Zanimivosti objavil

Izobraževanje na področju lovstva

Ta prispevek je namenjem tistim, ki misljo, da biti lovec pomeni le prijeti puško v roke in poskušati zadeti prvi stvar, ki gre mimo, pa tudi za tiste, ki sicer vedo, da je za to dejavnost potrebno precej znanja in truda, pa morda ne vedo, kako izobraževanje na področju lova pravzaprav poteka.

Včasih so se znanje in izkušnje prenašale iz generacije v generacijo po načelu ustnega izročila, kasneje pa se je pojavila potreba po tem, da se to znanje tudi zapiše in prav kmalu se je tako pojavil tudi prvi lovski priročnik. Po tem je med ljudmi, ki so se za lov zanimali, začelo naraščati zanimanje in potreba po organiziranemu izobraževanju in tudi preverjanju strokovne usposobljenosti tistih, ki so želeli postati lovci, s pomočjo izpitov.
Tako je torej nastal tudi lovski izpit. Organi Lovske zveze Slovenije so že v letu 1972 sprejeli celovit program lovskega usposabljanja in ga začeli izvajati preko območnih lovskih zvez po lovskih družinah.

Program izobraževanja se je tedaj razširil na več ciljnih skupin lovcev in sicer se je poleg osnovnega lovskega tečaja začel izvajati tudi bolj zahteven program usposabljanja za lovske čuvaje in lovske tehnike, pozneje tudi lovske mojstre. Hkrati s spremembami predpisov na lovskem področju, se je moral spreminjati in prilagajati tudi program izobraževanja. To se je zgodilo leta 1999 in 2004 po aktualnem Zakonu o divjadi in lovstvu 2004.

Če nekdo želi pridobiti naziv Lovec, mora najprej opraviti enoletno dobo pripravništva, katere cilj je pridobiti praktično znanje pod budnim očesom mentorja v lovišču. To je pogoj za udeležbo na teoretičnem delu usposabljanja, ki traja 60 ur. Zaključek postopka je zaključni izpit.

Za pridobitev naziva Lovski čuvaj je nuja najmanj 5 – letni lovski staž in IV. stopnja splošne izobrazbe, poleg pa je obvezen še tečaj s trajanjem 100 ur. Lovci, ki pa imajo najmanj 5 – letni lovski staž in V. stopnjo splošne šolske izobrazbe, pa imajo možnost, da pridobijo naziv Lovski mojster.

Sprotno stalno izobraževanje lovcev se odvija preko celega leta na različnih nivojih in preko različnih medijev; denimo preko glasila Lovec, pa tudi preko elektronskih medijev, ter na seminarjih in predavanjih, ki so organizirana priložnostno. LZS tudi skrbi za pojavljanje v medijih, s čimer skrbi za osveščanje javnosti o lovski dejavnosti, poudarek pa je tudi na izobraževanju podmladka (http://www.lovska-zveza.si/default.aspx?MenuID=18).

N.P.

1

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook