Ribištvo objavil

Javni poziv za prijavo k udeležbi pri ribolovu zimskih jat cipljev v ribolovnih rezervatih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je na podlagi 17.
Člena in 4. odstavka 32. Člena Zakona o morskem ribištvu ter
strokovnega mnenja Zavoda za ribištvo Slovenije, z dne 13.9.2010,
objavilo javni poziv, dne 22.10.2010, za prijavo k udeležbi pri
organiziranem lovu zimskih jat cipljev v ribolovnih rezervatih v
ribolovni sezoni 2010/2011.

Minister, pristojen za ribištvo v tem pozivu, poziva ribiče, da se
organizirajo in vložijo vloge za izdajo posebnega dovoljenja za
gospodarski ribolov, za sodelovanje pri ribolovu zimskih jat cipljev in
drugih vrst rib, ki se pojavljajo istočasno s ciplji. Ribolov poteka v
portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu, med 1. decembrom 2010
in 31. Marcem 2011.

Na imenovani javni poziv, se lahko prijavijo vsi ribiči, ki imajo
veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov. Prav tako se mora dovoljenje
nanašati na plovilo, ki ga bo ribič uporabil za zimski ribolov.

Pogoji, katerim je potrebno zadostiti, se nanašajo na orodja, s katerimi
se lahko lovi. Ta so ; ena zaporna plavarica za ribolov cipljev, katere
očesa onemogočajo zabod rib, poljubne dolžine različnih stoječih mrež
(enoslojnih ali trislojnih) za ribolov spremljajočih vrst rib. Prav tako
je dovoljena uporaba razsvetljave, ni pa dovoljen potapljač.

Pogostost ribolovov, določi vodja ribolova, vendar velja pravilo, da
največ trikrat ribolov na ciplje in dvakrat ribolov na spremljajoče
vrste rib. Velja pa, da se en ribolov prične z iskanjem rib in konča s
spuščanjem in dvigom mreže. Vodjo ribolova določijo ribiči z glasovanjem
na prvem organizacijskem sestanku, ki ga organizira Kmetijsko gozdarski
zavod Nova Gorica, izpostava Koper.

Vodja ribičev, ki so ga sami izbrali, ima tudi določene naloge, ki jih
mora dosledno izvajati. Te naloge so; določanje točnega časa, kraja in
načina izvajanja ribolova, v sklad s pogoji tega javnega poziva,
predhodno obveščanje ustreznih institucij o kraju lova in prisotnosti
plovil, zagotovitev primerno velikega raziskovalnega vzorca vseh vrst
ujetih rib iz vsakega posameznega izlova in izročitev vzorca strokovni
službi Zavoda za ribištvo Slovenije. Prav tako mora vodja voditi
zapisnik o vsakem opravljenem izlovu posebej in ta zapisnik posredovati
inšpektorju za morsko ribištvo in Zavodu za ribištvo Slovenije.
Zapisnik mora vsebovati točen datum, kraj in čas vsakega posameznega
izlova, količino ujetih rib, podatke o plovilih in uporabljenih orodjih
za ribolov, podatke o številu ribičev, ki so sodelovali pri ribolovu.

Rok za prijavo na javni poziv je 5.11.2010. Prijave zbira Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do vključno tega datuma. Vloge so
lahko poslane po pošti, priporočeno ali oddane v vložišče Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ribolov zimskih jat cipljev se lahko prične po določitvi vodje ribolova ,
ki ga na podlagi predloga ribičev, ki imajo ribiško dovoljenje za
gospodarski ribolov, s sklepom določi minister, pristojen za ribištvo.

OBJAVIL/A URŠKA GRIČNIK

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook