Kmetijstvo objavil

Javni razpis za ukrep finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem

KJE IN KDAJ JE BIL OBJAVLJEN?

V Ur. l št. 51/2009, dne 3.7.2009.

KAJ JE PREDMET JAVNEGA RAZPISA?

Dodelitev nepovratnih sredstev za blažitev poslabšanja ekonomskega
položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega
dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko povračilo škode ni urejeno z
drugimi predpisi. Gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi
požara ali strele.

KOLIKO SREDSTEV JE RAZPISANIH?

57.350 EUR.


KDO LAHKO KANDIDIRA NA RAZPISU?

Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

KAKŠNI SO POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV?

  • škodni dogodek je nastal največ 12 mesecev pred oddajo vloge;
  • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara oziroma strele;
  • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega
    dogodka namenjen primarni kmetijski pridelavi kmetijskih proizvodov, ki
    jih opredeljuje priloga I k Pogodbi;
  • predložitev cenitve škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica;
  • minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, je 5000 eurov;
  • upravičenci morajo ohraniti kmetovanje na tem kmetijskem gospodarstvu še nadaljnjih pet let po prejemu sredstev.KAKŠNI SO FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV?Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.

Za delno nadomestilo škode znaša višina nepovratnih sredstev po tem ukrepu:
– 7500 evrov……………………nad vključno 65 000 evrov ocenjene škode;
– 6500 evrov…………………… od vključno 55 000 do 65 000 evrov ocenjene škode;
– 5500 evrov…………………… od vključno 45 000 do 55 000 evrov ocenjene škode;
– 4500 evrov…………………… od vključno 35 000 do 45 000 evrov ocenjene škode;
– 3500 evrov.…………………… od vključno 25 000 do 35 000 evrov ocenjene škode;
– 2500 evrov.…………………… od vključno 15 000 do 25 000 evrov ocenjene škode;
– 1500 evrov……………………. od vključno 5 000 do 15 000 evrov ocenjene škode.

KAKŠEN JE ROK IN NAČIN PRIJAVE?

Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov
ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP,
naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8:00
ure dalje. Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo do objave obvestila o
prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP.

KJE JE DOSEGLJIVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA?


Na spletnih straneh MKGP (www.mkgp.gov.si) in ARSKTRP (www.arsktrp.gov.si).

KJE JE MOŽNO DOBITI INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM?

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580 77 92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15,30 ure, v petek pa od
8. do 14,30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov
aktrp@gov.siE-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.gov.si.

KDO VAM LAHKO POMAGA PRI PREVERJANJU DOSEGANJA POGOJEV ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEVIN PRI PRIPRAVI RAZPISNE DOKUMENTACIJI?

 

Kontakt:
gsm: 040 536 562
e-mail:
lemo.poslovnestoritve@gmail.com

OBJAVIL/A MARJETA KORENT, LEMO POSLOVNE STORITVE

E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook