Kmetijstvo objavil

Javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom
kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Okvirna višina nepovratnih
sredstev, namenjenih za sofinanciranje vlog, prispelih na javni razpis
za dodelovanje sredstev iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij znaša 12.000.000 EUR.

Do podpore pomoči mladim prevzemnikom kmetij so upravičeni vlagatelji,
ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost na območju Republike
Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma so
dopolnili 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič lastniško
prevzemajo kmetijo.

Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za
prvi lastniški prevzem kmetije. Podpora je enkratna finančna pomoč, ki
ne zajema upravičenih stroškov.

Več informacij dobite na: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=880

VIR: www.mkgp.gov.si

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook