Zanimivosti objavil

JAVNO NAROČILO ZA STRATEŠKI NAČRT PROMOCIJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na podlagi  Zakona o promociji kmetijskih in živilskih  proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11, 57/12; ZPKŽP) včeraj objavilo javno naročilo male vrednosti za pripravo Predloga strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov.

 

V Strateškem načrtu promocije bo moral izbrani izvajalec opredeliti usmeritve promocije slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje od leta 2013 do 2018, in sicer tako na splošnem nivoju kot tudi za vseh osem sektorjev, ki so vključeni v sistem promocije po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Izvajalec bo moral opredeliti ključne usmeritve trženja oziroma promocije na podlagi opravljenih analiz stanja, in sicer v kmetijsko živilskem sektorju, na področju trženja teh proizvodov ter na področju promocijskih praks in aktualnih trendov s področja živilskih proizvodov, ob upoštevanju njihovih posebnih lastnosti in načina zagotavljanja varnosti in kakovosti.

Na  javno naročilo se lahko prijavijo samostojni ponudniki, ponudniki, ki  bodo  nastopili s podizvajalci ali pa skupina ponudnikov. Rok  za  oddajo ponudbe je 20. september 2012. Ministrstvo bo po opravljenem pregledu in oceni ponudb, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, med popolnimi ponudbami, izbralo tisto, ki bo na podlagi merila »najnižja ponudbena cena« najugodnejša.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani ministrstva in portalu javnih naročil. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije, ki so dosegljive na spletnem naslovu ministrstva.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook