Je smrtna bolezen trt končno premagana?

»Ena najbolj nevarnih bolezni na vinski trti – zlata trsna rumenica zaradi katere te rastline običajno propadejo najkasneje v tretjem letu po okužbi, saj jih ni več mogoče ozdraviti, se je na Krasu očitno umirila,« je najnovejše stanje bolezni predstavila Majda Brdnik s kmetijske svetovalne službe v Sežani.

Po zadnjih podatkih o stanju bolezni na terenu vse kaže, da je zlata trsna rumenica na Primorskem končno pod nadzorom. »Vseeno pa je uporaba preventivnih sredstev še vedno priporočena, povečan nadzor ostaja tako kot obvezno obveščanje pristojnih inštitucij že pri sumu, da gre za to hudo bolezen,« še opozarjajo svetovalne in nadzorne službe.

Tudi ostale fitosanitarne uprave na Primorskem poročajo o obvladovanju te bolezni. Radovan Ličen, inšpektor iz Nove Gorice je o trenutnem stanju za to področje povedal: »Na severnem Primorskem smo imeli že lani le eno razširjeno žarišče, in sicer Gradišče-Vogrsko. Bolezen je potrjena tudi letos, a se ne širi. V Vipavski dolini tega problema še nismo zaznali.«

V slovenski Istri, kjer so prva večja žarišča bolezni odkrili leta 2010 pri Izoli, so še vedno na preži. »Letos smo odkrili novo žarišče Bandel, ki predstavlja dejansko razširitev iz Grintovca. Lani je v Istri padlo 5000 trt in toliko jih bo verjetno tudi letos, pri čemer je zanimivo, da smo letos našli bolezen tudi na trtah refoška,« je opisal razmere v Istri inšpektor Zdenko Granko iz Kopra.

Prenašalec bolezni je ameriški škržatek (Scaphoideus titanus). Bolezenski znaki:  zvijanje listnih robov navzdol in rumenenje oziroma rdečenje listov, sušenje grozdov in posledično zmanjšanje pridelka po kakovosti in količini, v nekaj letih pa tudi propadanje trt in celih vinogradov. Prisotnost škržatka spremljajo tako, da v vinograde namestijo rumene lepljive plošče.

»Na območju, ki obsega pet kilometrov radia svetujemo zatiranje škržatka s pesticidi ter izločanje obolelih trt. Vinogradniki, ki so dosledno upoštevali naše nasvete, kako ga zatirati, ga na ploščah zaznavajo manj,« dodaja Brdnikova.

Nadzor nad boleznijo izvaja fitosanitarna inšpekcija. »V žarišču v Danah je bolezen še mestoma prisotna, kar gre pripisati dejstvu, da se letos sušijo rastline, ki so bile okužene že prejšnja leta. Izven tega območja nimamo novih primerov okužb. Vseeno priporočam, da vinogradniki še redno pregledujejo svoje trte in nas ali svetovalno službo, tudi ob najmanjšem sumu na bolezen, takoj obvestijo,« pravi Drago Kocjan, inšpektor fitosanitarne službe v Sežani  in dodaja: »Svetuje tudi dosledno uporabo insekticida, ki bo po izkušnjah iz tujine verjetno v pogostejši rabi vsaj še deset let.«

 Vir:

Primorske novice, 23. avgust 2012

 Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook