Čebelarstvo objavil

K sodelovanju pri akciji ohranimo čebele povabljene vse slovenske občine

Prijazno urejena okolica je zelo
pomembna za prijetno bivanje občanov, hkrati pa nam ponuja pristen stik z
naravo, ki je v današnjem času velikega pomena. V Sloveniji se lahko
pohvalimo s številnimi parki, vrtovi in drevoredi, za katere vsaka
občina poskrbi, da so le ti vedno urejeni in zasejani s številnimi
rastlinami.

Čebelarska zveza Slovenije je zato k sodelovanju pri akciji Ohranimo
čebele pozvala župane in županje vseh slovenskih občin. Kot podporo pri
izvedbi akcije Ohranimo čebele pozivamo vse slovenske občine, da za
urejanje in zasaditev občinske okolice sadijo avtohtone medovite
rastline. Z avtohtonostjo poudarjamo naše Slovenske posebnosti, obenem
pa poskrbimo tudi za čebele. Eden od pomembnih dejavnikov velikih izgub
čebel je prav pomanjkanje hrane za čebele v naravi, saj intenzivno
kmetijstvo, sajenje tujerodnih in ne medovitih rastlin ter seveda
zmanjševanje kmetijskih zemljišč, zmanjšuje pašne vire za čebele. Naše
okolje lahko obogatimo tako z drevesi, grmi, kakor tudi z zelnatimi
rastlinami, ki v svojih cvetovih ponujajo čebelam medičino in cvetni
prah. Prav lokalne skupnosti pa lahko ne samo občanom, pač pa tudi
čebelam pomagajo ustvariti prijazno okolje.

Čebelarska zveza bo vsako leto na podlagi sodelovanja občin pri sajenju
in setvi medovitih rastlin razglasila Čebelam prijazno občino. Malo je
potrebno, da s skupnimi močmi naredimo največ kar se da za preživetje
čebel in njihovo ohranitev.

VIR: Čebelarska zveza Slovenije

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook