Kmetijstvo objavil

Kaj se bo dogajalo v naslednjem tednu?

Ponedeljek, 29. 10. 2012

Predstavitev strokovnega predloga
dopolnitve območij Natura 2000 v

Sloveniji

Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje bo županom in županjam občin v območjih
Natura 2000
predstavilo strokovni predlog dopolnitve območij Natura 2000.
Evropska
komisija ugotavlja, da sedanje omrežje ne zadošča zahtevam
Direktive o
habitatih in Direktive o pticah.

Podrobnejši program:

8.30
Pozdravni nagovor ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča

sledi
Predstavitev predloga širitve območij Natura 2000 v Sloveniji, ki
ga

je pripravil Zavod RS za varstvo narave

sledi razprava in
predstavitev primerov dobrih praks

sledi Predstavitev konkretnih
očitkov Evropske komisije na

opredeljevanje območij Natura
2000 v Sloveniji

10.45 Zaključni povzetek vsebin dogodka

11.15
Termin za medije

(Lokacija: konferenčna dvorana v 5. Nadstropju,
Agencija RS za okolje,

Vojkova cesta 1b,
Ljubljana)

Svet za kmetijstvo

14.30 Minister
Franc Bogovič se bo udeležil Sveta za kmetijstvo, ki se bo

seznanil z novim zakonom, ki bo spremenil zakone na področju
varne

hrane, med drugim pa bo obravnaval tudi Nacionalni akcijski
program

za trajnostno uporabo pesticidov.

(Lokacija: MKO, Dunajska 22, Ljubljana)

Torek, 30. 10.
2012

»Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega
naročanja hrane in

živil v javnih zavodih«

10.30 Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje v soorganizaciji z Občino

Slovenske Konjice
organizira prvi regijski posvet uveljavitve načel

kratkih verig v
sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih

zavodih. Namreč,
v prehrani populacije prebivalstva, ki v skladu z

Resolucijo o
nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010,

spada v t.i.
ogroženo populacijo in se prehranjuje v javnih zavodih

(šole,
vrtci, domovi za ostarele, bolnice, itd.), uporablja le malo

hrane,
ki je pridelana in proizvedena v neposredni bližini

potrošnika. Več
informacij najdete na spletni strani:

http://www.slovenskekonjice.si/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1052&Itemid=34

(Lokacija: Dom kulture, Mestni trg 4, Slovenske
Konjice)

* *
*

_________________________________________________________
MINISTRSTVO
ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
Ministry of Agriculture and the
Environment

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO
Public Relations
and Promotion Office

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
T: 01 478 91
63, F: 01 478 90 13

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook