Čebelarstvo objavil

Kako bolje izkoristiti čebelje paše v gozdu?

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarska zveza društev Pomurja in KGZS
– Zavod Murska Sobota so na sejmu AGRA pripravili okroglo mizo o ohranjanju in izkoriščanju gozdov za
čebelje paše.
V Sloveniji velika gozdnatost in pestrost drevesnih vrst v gozdu omogoča pestro manino in nektarno čebeljo
pašo. Še vedno pa velik del le teh ne izkoristimo, so ugotavljali. Od gozda nimajo koristi samo čebele in čebelarji,
ampak ima tudi gozd korist od čebel. V javnosti se je v zadnjih letih veliko izpostavljal pomen opraševanja
čebel za pridelavo hrane, nekoliko manj pa pomen čebel za ohranjanje gozdnih ekosistemov. Več kot polovica
drevesnih vrst pri nas je žužkocvetk, zato so čebele nujne, da se ohranjajo gozdni sestoji dreves, ki so odvisni
od čebel. Dve tretjini Slovenije pokriva gozd, zato bi lahko pridelali veliko več medu v njem. Ovire za boljše
izkoriščanje so različne, na okrogli mizi pa so nanizali nekaj predlogov, kako bi jih izboljšali. To so izboljšanje
znanja čebelarjev o pojavih gozdnega medenja (še zlasti na na višjih legah – nad 1000 metrov nadmorske višine),
izboljšanje sistema obveščanja čebelarjev o pojavih gozdnega medenja, vzpostavitev dodatnih stojišč, kamor
bo možno pripeljati in postaviti prevozne čebelnjake ter izboljšanje infrastrukture za dovoz na pašo (vzdrževanje
obstoječih in izgradnja novih gozdnih cest); na administrativni ravni pa prilagoditi predpise, ki opredeljujejo
postavitve čebelnjakov v gozdu, še zlasti na območjih pojavljanja medveda.

___________________________________________________________

Podrobnejše informacije:

Mateja Jaklič, vodja komerciale, telefon: 02/5642 116, e-pošta: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si
Jana Dimec, projektni vodja, telefon: 02/5642 108, e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si
Andrej Slogovič, projektni vodja, telefon: 02/5642 112, e-pošta: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si
Miran Mate, odnosi z javnostmi, telefon 041 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si
Osvežene informacije: www.pomurski-sejem.si

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook