Kmetijstvo objavil

Kako ohraniti vrste in habitate?

Biotska raznovrstnost ali različnost
ekostitemov upada ne le pri nas, temveč povsod po svetu, pri čemer vrste
izumirajo sto do tisočkrat hitreje od naravnega izumiranja. Z novo
strategijo ohranjanja te raznovrstnosti naj bi bilo do leta 2020
ustavljeno izumiranje vrst in kolikor bo mogoče naj bi bili tudi
obnovljeni naravni ekostitemi v EU, poleg tega pa naj bi se več naredilo
za njihovo ohranjanje tudi v svetu.

V EU se namreč uspešno razvija le 17% vrst in samo 11% zavarovanih
ekosistemov, vsi drugi pa so ogroženi oziroma propadajo, za kar pa je
vzrok človeško delovanje. Kar četrtini živalskih vrst grozi izumrtje.
V preteklem stoletju se je Evropska unija upadanja biotske
raznovrstnosti lotila, žal, preširoko in hkrati tudi premalo učinkovito.
Cilj takrat ni bil dosežen, nova strategija, ki bo veljala do leta
2020, pa se osredotoča predvsem na šest prednostnih nalog in ukrepov.

Pozornost bo tako namenjena uveljavitvi predpisov EU glede varstva ptic
in habitatov, ohranitvi in izboljšanju ekosistemov (obnova najmanj 15%
poškodovanih območij) in skrbi za biotsko raznovrstnost v kmetijstvu in
gozdarstvu. Skrb bo usmerjena tudi k trajnostnemu ribolovu (nove
omejitve lova), boju proti invazivnim tujerodnim vrstam, poskrbljeno pa
bo tudi za ukrepe EU za preprečitev upadanja biotske raznovrstnosti v
svetu.

Europska unija z novo strategijo uresničuje mednarodne dogovore, ki so
bili sprejeti s podpisom konvencije ZN o biotski raznovrstnosti. Nova
strategija temelji na Naturi 2000, omrežju, v katera je vključenih
25.000 varstvenih območij, ki obsegajo 18% Evropske unije. V strategijo
so vključeni tudi cilji iz pobude EU za gospodarno ravnanje z viri.
O predlagani strategiji bodo zdaj razpravljali Evropski parlament in države Evropske unije.

Vir: Novica s strani Evropske komisije http://ec.europa.eu/news/environment/110503_sl.htm(18.05.2011)

Objavil/a Nina Pirc
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook