Kako ukrepati, ko nas preseneti toča

Klimatske spremembe, ki jih spremljamo v zadnjih letih nam prinašajo pojave, ki močno vplivajo na kmetjsko pridelavo. Po podatkih meteorologov in drugih strokovnjakov se toča v Sloveniji pojavlja redno vsako leto. Običajno se pojavlja ob poletnih nevihtah. Toča lahko temeljito poseže v ekonomičnost pridelave in nadaljni razvoj posameznega vinogradnika.

Kaj nam povzroči toča?

Toča nam zmanjša pridelek, število mladic in količino listne mase. Zrna toče nam polomijo rodni les in prekinejo ali delno zaustavijo pretok hranilnih snovi po trsu. Povzročena škoda lahko zaustavi razvoj preostalih organov vinske trte tudi za nekaj tednov. Zaradi tega imamo ob zmanjšani količini pridelka tudi slabšo kakovost. Ko se zaustavi rast poškodovanih poganjkov se vzpodbudi intenzivni razvoj novih poganjkov iz spečih očes, zalistnikov in novega mladega listja .Ta razvoj ima prednost pred razvojem grozdja, zato razvoj grozdja v tem času miruje.

Kako preprečiti škodo, ki nastane po toči

Škodo, ki nastane zaradi toče lahko preprečimo izključno s postavitvijo mrež proti toči, ki pa jih vinogradi običajno ekonomsko ne prenesejo. Točo lahko preprečimo tudi z uporabo proti točnih raket in letal. Ta zašcita je za državo sorazmerno poceni, nekoliko vprašljiva je le iz ekološkega vidika in učinkovitosti. Zaradi tega je še vedno predmet mnogih razprav.

Kako omiliti škodo?

Zavarovanje je postalo danes pri nas in v EU najbolj pomembni način, kako se lahko zmanjša nastala škoda v vinogradih. Povrnjena vsota nam zmanjša izpad dohodka v tekočem letu. V trajnih nasadih, kot je vinograd nam večje poškodbe zmanjšajo pridelek tudi v naslednjih letih. Manjkajoči pridelek, pa lahko pomeni za vinogradnika tudi izgubo trga.

Ukrepi po toči

Po toči vinogradnikom svetujemo, da opravijo čim hitrejšo in temeljito zašcito vinske trte tako, da fitofarmacevtskim sredstvom dodajajo stimulatorje rasti in vplivajo na hitro celjenje ran. Vdor gliv in škodljivcev je največji skozi poškdovane dele vinske trte. Vinogradnikom ne priporočamo ostre rezi, temveč samo odstranitev preveč poškodovanih mladik. Vinska trta se po zaustavljeni rasti začne močno obnavljati. To se kaže v zelo bujni rasti. Tu nastopi čas, ko opravimo temeljito pletev, tako, da odstranimo večino mladic odgnalih iz spečih očes in pustimo samo tiste za katere menimo, da so v naslednjem letu nujno potrebne. Zalistnike okrog grozdja odstranimo. Na bodočih šparonih odstranimo vse zalistnike razen vrhnjega, ki bo pri bodoči zimski rezi dopolnil manjkajoči del šparona in s tem tudi pridelek ob naslednji trgatvi.V močno poškodovanih vinogradih, kjer je ostalo manj listne mase prikrajšamo vse mladice do višine povprečne dolžine daljšega reznika 3-4 očes ali dolžine do najvec 40cm. Novo zrasli zalistniki skupaj z vsem zdravim listjem bodo ohranili trto.

Kako ukrepati, ko je poškodavan večji del vinograda?

Za sanacijo uporabimo vsa že omenjena priporočila. S foliarnimi gnojili in drugimi stimulatorji rasti poskušamo prehraniti rastline. Gnojenje preko listne mase pomeni trti v tem stanju edino učinkovito prehrano. Pri reševanju škode, upoštevamo in prilagajamo ukrepe rezi, ki jo bomo izvedli v naslednjem letu in vsaj dveleten izpad pridelka. V popolnoma uničenih nasadih se odločimo za obnovo vinograda.

Kmetijska pridelava v takih primerih ni več preprosta. Izpad pridelka in dohodka odločilno vpliva na  trženje in uspešno prodajo. Nepredvidljive klimatske razmere kažejo na to, da je potrebno kmetijsko pridelavo in ukrepe, ki bodo ublažili podobne pojave povsem spremeniti.

Najučinkovitejša začita so zaščitne mreže proti toči. Kljub velikemu začetnemu finančnemu vložku pa nam zagotavljajo reden pridelek in dohodek.
 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook