Kmetijstvo objavil

Kampanija zbirnih vlog je zaključena

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano obvešča, da je zaključena kampanja zbirnih vlog za
uveljavljanje ukrepov skupne kmetijske politike ter oddaja zahtevkov za
subvencijsko leto 2010. Zbirne vloge, ki so jih vlagatelji pravočasno
oddali, bodo administrativno pregledane, izvedene bodo tudi kontrole na
kraju samem.

Rezultate in ugotovitve teh kontrol vsako leto spremlja Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, ki glede na analizo podatkov iz
predhodnih let, opozarja na najpogostejše napake: v času do 31. avgusta
2010 mora vsak vlagatelj ali katerikoli član kmetije, ki izvaja
katerikoli KOP podukrep, opraviti izobraževalni program v obsegu najmanj
4 ure; vlagatelji podukrepov KOP-a morajo ves čas trajanja posameznega
podukrepa voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki jih izvajajo pri
posameznem KOP podukrepu, katerega uveljavljajo, ali pa ga tudi ne
uveljavljajo, imajo pa še vedno 5-letno obveznost izvajanja. Pri tem
lahko vlagatelji uporabijo obrazce, ki jih je pripravilo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in so objavljeni na njihovi spletni
strani (http://www.mkgp.gov.si/),
ali pa uporabijo lastne zapise oziroma obvezno predpisane evidence, če
izvajajo integrirane podukrepe ali ekološki podukrep; gnojilni načrt je
potreben za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki uporablja mineralna
gnojila. Pri tem ministrstvo in agencija opozarjata, da je treba
gnojilne načrte, zaradi precejšnjih sprememb na grafičnih enotah rabe
(GERK) zaradi njihove uskladitve z dejansko rabo, prilagoditi novemu
stanju GERK-ov.

VIR: www.mkgp.gov.si

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook