Lovstvo objavil

KGZS opozarja na problematiko financiranja javnih služb v kmetijstvu in gozdarstvu

Danes je v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZS) v Ljubljani potekala 1. seja upravnega odbora KGZS v novem štiriletnem mandatu. Člani in članice upravnega odbora so se seznanili z informacijo o vzpostavitvi novih svetov območnih enot KGZS, o aktivnostih KGZS na 50. sejmu AGRA v Gornji Radgoni, problematiki financiranja javnih služb v okviru KGZS, predlogu sprememb Zakona o gozdovih in možnostih ponovne vzpostavitve pridelave in predelave sladkorne pese. Spregovorili so tudi o predlogu oblikovanja strokovnih odborov KGZS.

Območne enote KGZS vezni člen med člani in Zbornico

V zvezi s konstituiranjem svetov območnih enot KGZS je predsednik KGZS Cvetko Zupančič povedal, da so seje potekale tekoče. Kot je povedal Zupančič, so člani izrazili željo po konstruktivnem sodelovanju z Zbornico. »Območne enote in izpostave območnih enot so vezni člen med Zbornico in članstvom,« je poudaril Zupančič. Na konstitutivnih sejah svetov območnih enot KGZS, ki so potekale med 16. in 20. julijem, z izjemo seje sveta območne enote KGZS Brežice, ki bo potekala jutri,  so se že dotaknili najbolj perečih težavah v kmetijstvu in gozdarstvu. Ker je težav v kmetijstvu in gozdarstvu veliko, je Zupančič povedal, da bodo morale imeti prednost pri obravnavi tiste težave, ki so oziroma bodo v določenem trenutku najbolj pereče.

Za dolgoročno rešitev na področju financiranja javnih služb v okviru KGZS

Zbornica že več let opozarja na neurejen sistem financiranja javnih služb v okviru KGZS. Upravni odbor KGZS je izrazil zaskrbljenost, ker vlada javnim službam na področju kmetijskega svetovanja in živinoreje v tekočem letu še ni izplačala sredstev za njihovo delovanje. Člani upravnega odbora so zato pozvali Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da na Vladi RS čim prej izpelje postopek sprejemanja Programa dela KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2012. Soglasno so se zavzeli za dolgoročno rešitev problematike financiranja na način, da se zagotovi ustrezno financiranje javnih služb v okviru KGZS tudi pred sprejemom programa dela na Vladi RS.

Upravni odbor je v nadaljevanju odločno nastopil tudi proti zniževanju sredstev za izvajanje javnih služb v okviru KGZS. Z rebalansom proračuna bodo te službe namreč prikrajšane za približno 2,3 milijona evrov. Zmanjševanje sredstev bo močno ogrozilo delovanje služb, posledice pa bodo utrpeli tudi slovenski kmetje in kmetice.

Pri spremembi Zakona o gozdovih naj se upoštevajo pripombe KGZS

Upravni odbor KGZS se je na svoji prvi seji seznanil tudi s stališči do sprememb Zakona o gozdovih, ki jih je junija letos obravnaval ter sprejel Odbor za gozdarstvo lesarstvo in lovstvo pri KGZS. Stališča je soglasno sprejel, ob tem pa pozval Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da v postopku spremembe Zakona o gozdovih že v fazi delovne skupine za pripravo zakona upošteva pripombe ter rešitve, predlagane s strani KGZS.

Upravni odbor KGZS je v nadaljevanju sprejel stališče, da KGZS s tremi gozdarji ne more izvajati nalog, ki bi bile potrebne za spodbujanje intenzivnejšega gospodarjenja z gozdovi. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je zato pozval, da Zbornici zagotovi finančna sredstva za ustrezno kadrovsko zasedbo javne gozdarske službe, ki bo izvajala dejavnosti na področju ekonomskega povezovanja lastnikov, svetovanja pri sečnji in prodaji lesa, pospeševanja rabe lesa in biomase ter izvajanja certifikacije gozdov.

O možnostih pridelave in predelave sladkorne pese

Člani upravnega odbora so se seznanili s stanjem na področju pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji. Podprli so pobudo Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije, da se izvede študija o možnostih ponovne vzpostavitve pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji. Ob tem so podprli tudi prizadevanja združenja, da se sladkorna pesa, v kolikor bi študija pokazala, da je to smiselno, vrne na slovenske njive in da se ponovno vzpostavi predelava v sladkor.

Več o tem na: http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/1711/Sistem-financiranja-javnih-sluzb-v-kmetijstvu-in-gozdarstvu-je-neustrezen.aspx

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook