Kmetijstvo objavil

Kmet ni kriv za višje cene hrane

Ob zvišanju cen hrane na slovenskem trgu Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) opozarja, da za nastali položaj ni
kriv kmet. Odkupne cene kmetijskih pridelkov so se povečale le za
malenkost, tako da kmetje še vedno ne zaslužijo dovolj, da bi lahko
pokrili stroške pridelave in prireje
.

KGZS
spremlja gibanja cen tako na trgu surovin kot tudi na trgovskih policah.
Ugotavlja, da kmetje niso povišali svojih cen v takšnem odstotku, kot
so napovedana povišanja cen v predelovalni industriji in trgovini. KGZS
meni, da so razlogi za povišanje cen v predelovalni industriji drugje,
med drugim tudi v višjih cenah drugih surovin in energentov. KGZS ob tem
opozarja, da je v Sloveniji izjemno neurejeno stanje v celotni živilski
verigi.  Po nekaterih ocenah je slovenska trgovska mreža v povprečju,
kar se tiče cene hrane in marž, precej dražja, kot so trgovske mreže v
sosednjih evropskih državah.

KGZS že dalj časa javno opozarja na
nepravično porazdelitev dobička znotraj verige od pridelave do
potrošnika, saj kmet dobi bistveno premajhen delež. KGZS se zavzema za
vzpostavitev ustreznih razmerij znotraj verige in pravičnejšo cenovno
razmerje med pridelavo, predelavo in trgovino.  Brez ureditve razmerij
znotraj verige je namreč nemogoče povečati stopnjo samooskrbe v
Sloveniji.

KGZS opozarja, da ne moremo povečati samooskrbe, če
stroški pridelave oziroma reje niso pokriti in če kmetu ne ostane še
nekaj sredstev za razvoj kmetije in naložbe. Dokler pa odkupne cene ne
pokrivajo vseh stroškov (kar ne spodbuja slovenske kmete k večji
pridelavi), bodo na naših trgovskih policah prevladovali uvoženi
izdelki, ki pa tudi sčasoma ne bodo več tako poceni.

KGZS bo zato
še naprej spodbujala zanimanje za prodajo in nakup prek lokalnih trgov,
saj bo le tako prišla kakovostna domača hrana do potrošnika hitreje in
tudi ceneje.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook