Kmetijstvo objavil

Kmetijska gozdarska zbornica zahteva zakonske spremembe

Konec letošnjega aprila je bil pred
Okrožnim sodiščem v Murski Soboti začet stečajni postopek nad dolžnikom
MIP Pomurka – Pomurka reja d.o.o. Stečajni upravitelj je ob koncu
6-mesečnega zakonskega roka, ki se je iztekel 23. oktobra letos, vložil
37 izpodbojnih tožb, od tega 17 zoper kmete in zadruge. V tožbi je bil
zahtevek, da morajo upniki v stečajno maso MIP Pomurke reje d.o.o.
vrniti denar za govedo, ki so ga kooperacijsko pitali za družbo MIP
Pomurka reja d.o.o. Na to problematiko je že 7. decembra na novinarski
konferenci opozorila tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in
izpostavila dejstvo, da kmetje ob sprejemu nakazila, ki je bil prej
dogovorjen v pogodbi z MIP Pomurke reja d.o.o. glede medsebojnih
razmerij, niso vedeli, da je dolžnik insolventen.

Pri tem je kmetijsko ministrstvo pridobilo informacijo, da je med
toženimi strankami tudi več kmetov in kmetijskih zadrug, ki so s tem
podjetjem sklenili kooperacijske pogodbe za rejo govedi, ob koncu
pogodbenega razmerja pa tudi tristranske asignacijske dogovore o
izplačilu sredstev. V prepričanju, da je šlo v teh primerih za običajen
način poslovanja in poplačila terjatev, je kmetijsko ministrstvo v
skladu z zgoraj navedenim zakonom, decembra 2009 pravosodnemu
ministrstvu podalo predlog za uvedbo nadzora nad delom stečajnega
upravitelja v opisanem stečajnem postopku. Stečajni upravitelj je nato
glede tožencev, ki so kmetje  in zadruge, ponovno proučil zadevo in
prišel do zaključka, da je v predmetnih primerih šlo za običajna plačila
in tekoče dobave. V skladu s tem je tožencem pripravil dopise s
pozivom, da se le-ti izjasnijo ali soglašajo s tem, da umakne tožbe in
da v tem primeru vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

V KGZS so bili veseli ponovne preučitve problematike in odločitve
stečajnega upravitelja MIP Pomurke reje, ki od kmetov ne bo terjal
denarja za prodano govedo. Sedemnajstim kmetom in kmetijskim zadrugam le
ne bo treba vrniti denarja v stečajno maso propadlega podjetja MIP
Pomurka reja d.o.o., kar je sprva prek izpodbojnih tožb, vloženih na
murskosoboško okrožno sodišče, od njih zahteval stečajni upravitelj
Boštjan Repnik. Pri ponovnem preverjanju tožbenih zahtevkov za vrnitev
denarja v stečajno maso podjetja v predprazničnih dneh, je Repnik
ugotovil, da je Pomurka Reja sedemnajstim kmetom neposredno ali prek
asignacijskih pogodb plačevala prodane živali v okviru običajnih plačil
tekočih dobav.

Ob tem KGZS opozarja, da umik tožb kmetom v primeru MIP Pomurka še ne
pomeni, da podobnih zapletov ne bo v prihodnje. Gre namreč za širši
problem, ki zahteva zakonske spremembe, da v prihodnje kmetje ne bodo
naleteli na podobne tožbe in težave, v primeru da sodelujejo s
podjetjem, ki gre v stečaj. Od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano zahtevajo, da omenjeno problematiko ne obravnava kot
zaključene, ampak jo postavi na dnevni red razprav, ki bi pripeljale do
zakonske osnove reševanja podobnih problemov. Poskrbeti je namreč treba
za pravno zaščitenost kmetovalcev pred takimi posegi, ki jih lahko
stanejo osnove za preživetje.

VIR: KGZS

OBJAVIL/A HELENA HABJAN

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook